Erik Sterud. Foto: Norske Lakseelver.

Erik Sterud lekket samtale med elveeigerleder til Sissel Rogne

I en e-post til Havforskningsdirektør Sissel Rogne, kan man lese at Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver gir Rogne inngående informasjon om "koblinger i Guddalselva elveeierlag og involverte advokater". Informasjonen involverer både styrelederen av elveeigerlaget, Jarle Fossheims personlige forhold til nøkkelpersoner i konflikten mellom NSL og instituttet,  samt kontingentstatusen til elveeierlaget. Opplysningene om personforholdene ble fremskaffet i en telefonsamtale mellom Sterud og  Fossheim. At informasjonen skulle formidles til Havforskningen, visste ikke styrelederen noe om.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Konflikten mellom Havforskningen og NSL angående gjennomført forskning i Guddalselva, har fått mye omtale i media.  Etter at direktør Sissel Rognes måtte utlevere e-postkorrespondanse etter begjæring fra NSL, kan man se at flere ting også har foregått i kulissene.

Med grobunn i konflikten skriver Erik Sterud en e-post til direktøren, der han gir henne et sammendrag fra en telefonsamtale med Jarle Fossheim leder i Guddalselva Elveeigarlag.

Både informasjon om personlige forhold og rundt elveeierlaget blir delt, men Jarle Fossheim, leder i Guddalselva Elveeigarlag forteller til kyst.no at han ikke var klar over at samtalen mellom han og Erik Sterud skulle deles til Havforskningsinstituttet.

- Har ikke drøftet konsekvenser 

- Premissene for samtalen kom ikke frem, men jeg står ved det jeg sa i samtalen og er avslappet til informasjonen som ble videreformidlet, sier Fossheim.

Hva tenker du om at Norske Lakseelver rapporterte slik?

- Jeg registrerer at dette har skjedd, og tar det til etterretning, sier han.

Om hendelsen har konsekvenser for videre medlemskap, har ifølge Fossheim foreløpig ikke blitt drøftet i eget styre.

E-posten

Uten at man får noen pekepinn på hva som er bakgrunnen for e-posten, rapporterer Sterud blant annet informasjon rundt finansiering av advokater fra elveeierlagets side, og om Fossheims personlige forhold til Ørjan Solheim og Frode Reppe/NSL. Han opplyser også om ubetalt kontingent fra medlemselven som er "noen skarve tusenlapper".

Ifølge Sissel Rogne ba hun Sterud aldri om å innhente informasjon.

Kyst.no har også spurt Erik Sterud om kommentar på e-posten men han viser til styret i Norske Lakseelver. Hva generalsekretær i Norske Lakselever Torfinn Evensen, sier om saken, kan du lese her.

Under kan du lese deler av E-posten.

« Hei igjen

Nå har jeg hatt en lang og hyggelig prat med ny leder i Guddalselva elveeierlag - Jarle Fossheim. På den ene siden har han et godt forhold til Ørjan Solheim. På den andre siden la han ikke skjul på at Ørjan neppe har vært den beste representanten for elva de siste årene.

Når det gjelder involvering av advokat, så har flertallet i elveeierlaget selv blitt møtt med advokattrusler i forbindelse med søknad (fra HI regner jeg med) om utsett av rogn fra oppdrettsfisk, hybridfisk og villfisk. Det mener advokaten til Ørjan Solheim og et par andre grunneiere at man ikke kan gjøre i elva.

Lederen i elveeierlaget, Fossheim, regner med at de kommer til enighet med Solheim og co. Uenighetene dem i mellom gjelder nemlig også en ny fordeling av rettighetsandeler etter at bygging av den øverste trappen i elva åpnet opp ny lakseførende strekning.

Fossheim la vekt på det gode samarbeidet med Skaala, og sa at elva har som et oppriktig ønske å være en god utleier overfor HI som leietaker i elva.

Gjennom Solheim (og derigjennom Reppe) hadde Fossheim god kjennskap til Gjøvik. Jeg forklarte ham at det faktum at Gjøvik kan rette sin kritikk mot Skaala og HI, viser at deres forskningsinnsats er skikkelig gjennomført. Uten en skikkelig publisering av forskningen hadde ikke Gjøvik hatt grunnlag for sin kritikk.

Gjøvik selv er uangripelig, sa jeg til Fossheim, fordi han ikke redegjør for sine analyser. Og egne data har han jo ikke. Han bruker jo kun det han kaller ubrukelige data fra ubrukelige forskere som utgangspunkt for sine egne geniale, men upubliserte resultater. Dette tror jeg Fossheim forsto godt.

Dette ble mye prat, men håper du i hvert fall ble noe klokere med tanke på koblingen mellom Guddalselva elveeierlag og involverte advokater. Til din orientering så er Guddalselva på papiret medlem hos oss. De betalte Imidlertid ikke kontingent i fjor, men sier nå at de vil betale både for 2015 og 2016 (noen skarve tusenlapper). Vi får se om det kommer inn noen kontingent. Dette er jo informasjon som du kan holde for deg selv.»