Prosjektansvarlig Georg Melcher fra Lingalaks, og produktansvarlig fra Framo LiftUP Jarle Ragnhildstveit foran anlegget til Lingalaks i Djupvik.  Foto: Øystein Klakegg - Framo
Prosjektansvarlig Georg Melcher fra Lingalaks, og produktansvarlig fra Framo LiftUP Jarle Ragnhildstveit foran anlegget til Lingalaks i Djupvik. Foto: Øystein Klakegg - Framo

Lingalaks tar i bruk ny slamrenseteknologi

Lingalaks blir det aller første havbruksselskap i Norge som kommersielt tar i bruk slamrenseteknologi fra Framo LiftUP.

Publisert

Slamrensesystemet skal installeres på fire merder ved Lingalaks sin oppdrettslokalitet i Djupevik i Hardangerfjorden. Selskapet testet i 2019 teknologien i et mindre omfang, og ønsker nå å bruke det i stor skala.

- Vi investerer i dette fordi dette avfallet er en stor uutnyttet ressurs. Vi har samlet opp avfall før i mindre omfang, men med Framo sin teknologi har vi nå mulighet til å gjøre det i stor skala. Vi ønsker å ta ansvar for bærekraftig havbruk utover det som er bransjestandard. I dag koster det oss penger å bli kvitt avfallet, men vi ønsker å være i førersetet for å skape en sirkulær økonomi, og vi tror dette er veien å gå for å utnytte ressursene, sier daglig leder Kristian Botnen i Lingalaks.

Gjennombrudd

Bilde av slam som er samlet opp av slamrensesytemet til Framo LiftUP. Foto: Framo LiftUP
Bilde av slam som er samlet opp av slamrensesytemet til Framo LiftUP. Foto: Framo LiftUP

For Framo LiftUP representerer avtalen med Lingalaks det endelige kommersielle gjennombruddet for slamrenseteknologien. Selskapet har i flere år arbeidet med å utvikle og teste systemene som fjerner slam og spillfôr under åpne oppdrettsanlegg. Systemet, som er utviklet i samarbeid med miljøorganisasjoner, er nylig blitt testet i 16 måneders Innovasjon Norge-støttet prosjekt hos Lerøy Sjøtroll i Osterfjorden som vært et pionerprosjekt for testing av den nye slamrenseteknologien. Resultatene fra testingen er svært oppløftende. 

- Vi har brukt mye tid og ressurser på å utvikle og teste dette produktet. Vi er veldig glade for at vi kan være med på å bidra i den grønne omstillingen. Resultatene fra testene viser at systemet fanger opp over to tredeler av partiklene som er mulige å fange opp. Det er over all forventning, sier produktansvarlig Jarle Ragnhildstveit hos Framo LiftUP.

Mer attraktivt

Prosjektansvarlig Georg Melcher i Lingalaks forteller og at selskapet allerede i 2018 begynte med algeolje som erstatning for fiskeoljer i fôret, og benytter nå det bærekraftige produktet som standard ingrediens i fôret uten at det koster ekstra i innkjøp. Det viser at det nytter å tenke nytt, mener han.

Bilde av slam som er samlet opp av slamrensesytemet til Framo LiftUP. Foto: Framo LiftUP
Bilde av slam som er samlet opp av slamrensesytemet til Framo LiftUP. Foto: Framo LiftUP

- Samtidig vet vi at særlig våre utenlandske kunder blir mer og mer opptatt av bærekraft, miljø og CO2-regnskap, og når vi tilfredsstiller deres innkjøpskrav blir produktet vårt også mer attraktivt.

Lingalaks vi innlede et samarbeid med Ragn Sells Havbruk som vil håndtere restproduktet og sende det til gjenvinning. Erfaringene fra Djupevik vil også bli verdifulle for det omfattende Stadionlaks-prosjektet – en flytende, lukket produksjonsenhet for oppdrett av laks som Framo Innovation og Lingalaks samarbeider om å utvikle. 

Stor interesse

Framo LiftUP skal senere i år også i gang med slamoppsamling på to lokaliteter på Osterøy, og flere oppdrettere har signalisert interesse for systemet.

- Når vi får samlet opp mesteparten av slammet, reduserer vi også belastningen på bunnfaunaen og sørger for at anlegget har større mulighet til å komme raskere i produksjon igjen. Det er stor interesse for teknologien, og vi er i samtaler med flere andre oppdrettere som ønsker å investere i systemene fordi det både reduserer miljøfotavtrykket og kan bidra til å løse problematikken med brakklegging, sier Jarle Ragnhildstveit.