Hovedkontoret til Framo Aquaculture ved Florvåg på Askøy.

Framo rendyrker akvakultur-satsingen

Framos satsing på utvikling av pumpesystemer til akvakulturnæringen melder de har vært svært vellykket. Nå legges dette ut i egen divisjon – Framo Aquaculture.

Publisert Sist oppdatert

Satsingen på pumpesystemer til akvakulturnæringen har siden 2018 vært drevet i regi av Framo Innovation. Akvakultur ble tidlig utpekt som et av satsingsområdene, og nå er virksomheten blitt så omfattende at den kan stå på egne ben, melder selskapet.

Oddbjørn Jacobsen, direktør Framo Aquaculture.

- Våre pumpesystemer til akvakulturnæringen har fått en fantastisk mottakelse, sier Oddbjørn Jacobsen, i en pressemelding.

Han har ledet Framo Innovation siden oppstarten for fire år siden, og vil nå lede den nye akvakulturdivisjonen som sidestilles med Framos to andre store divisjoner, Marine og Offshore.

Organisk vekst

Akvakulturdivisjonen har til nå blitt bygget opp gjennom organisk vekst og oppkjøp. Det er også utviklet egne pumper spesielt for oppdrettsbransjen.

Framo har også installert pumpesystemer ved det landbaserte oppdrettet Andfjord Salmon som optimaliserer strømnings- og rørarrangementene i det lukkede anlegget, for å gjenskape laksens naturlige omgivelser i bassenget på Andøya. I tillegg er det solgt pumpesystemer til andre havbruksbedrifter i inn- og utland.

I 2021 ble Framo medeier i selskapet StadionLaks sammen med LingaLaks. Sammen skal de utvikle Stadionbassenget, et lukket flytende produksjonsanlegg som er planlagt å stå ferdig i 2023. Hensikten er å kunne utvikle og teste ny pumpeteknologi ute i feltet. Samme år kjøpte Framo pumpeleverandøren LiftUP AS i Eikelandsosen. Selskapet jobber innenfor markedet død-fiske pumper, men har også utviklet pumper som fjerner slam fra oppdrettsmerder. Slikt organisk avfall som fôrrester og avføring fra fisken,mener de er en særdeles næringsrik og uutnyttet ressurs som kan anvendes til både biogass og gjødsel. Virksomheten har nå flyttet inn i egne lokaler i et av Framos bygg på Vengjaneset i Fusa.