Frisk fisk 2023

8 - 9 mars 2023, Sted: Digitalt

Veterinærinstituttet, NCE Seafood Innovation Cluster og Tekna Havbruk og fiskehelse inviterer til digital lansering av Fiskehelserapporten 2022 og påfølgende seminar med Kysten rundt med fiskehelsetjenestene og faglige foredrag og panelsamtale 8. mars kl. 12.30-16.00. Dag 2, 9. mars er en påfølgende fagdag. Her får dere mer inngående faglig oppdateringer innen temaer relevante til fiskehelserapporten.

Arrangementet gjennomføres digitalt. Deltagelse er gratis, men det er krav om påmelding. Program i link:

Frisk Fisk 2023 (tekna.no)