Frode Oppedal Frisk Fisk 2015

Snorkelmerd med god luseeffekt i storskala

Frisk Fisk: Etter storskala uttesting av snorkelmerd under kommersielle forhold er konklusjonen klar. Det gir god effekt på lusepåslagene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forsøk med snorkelmerd har gitt god effekt under testforhold. Det er bl.a. dokumentert i artikler i Norsk Fiskeoppdrett.

Illustrasjon av snorkelmerd

Men forsker på Havforskningsinstituttet Frode Oppedal var ikke helt fornøyd, og ville teste ut effekten om man senket taket i snorkelen enda lengre ned.

- Vi testet med ulike dybder. Etter 12 uker var det 2-3 lus på fisken som gikk i snorkelmerder med taket på 12 og 16 meter mot 14 lus på kontrollfisken. Også på 4 og 8 meter så vi god effekt, sa Frode Oppedal.

Han understreker at fisken også vokser normalt og viser normal adferd.

Disse gode resultatene medførte at en oppdretter i fjor ville teste dette ut i kommersiell skala med først åtte 160 metringer, deretter fire til.

- Resultatene var oppløftende. Sammenlignet med naboanleggene fikk man en kraftig reduksjon i lusepåslag. I tillegg unngikk man å få AGD, noe naboanleggene fikk. Nå skal forskerne følge anleggene i hele år for å se hvordan det går videre.

Illustrasjon av snorkelmerd

- Dette anlegget har ti meter dype nøter. Kanskje de ideelt burde hatt 15.

Frode Oppedal kunne fortelle om gode resultater med snorkelmerd.

Oppdal anbefaler at man tilpasser dybden på taket etter hvilken lokalitet man har og hvilken tid på året det er.

- Vi ønsker også å teste ut bruk av ferskvann i snorkelen i kampen mot AGD. Preliminære data vi har på det er veldig gode, sier han.

Man han understreker at det er ikke 100 prosent fryd og gammen.

- Det er helt klart noen praktiske med håndtering, fôring og rengjøring. Men så langt har man klart å løse dette etter hvert.