Vesterålen Havbruk og Frøy inngår samarbeid.

Frøy og Vesterålen Havbruk med langsiktig samarbeid

Frøy har inngått en mangeårig rammeavtale med torskeoppdretteren Vesterålen Havbruk AS. Avtalen omfatter et bredt spenn av servicetjenester som blant annet notvask, fortøyningsarbeid, inspeksjon, ROV og dykking.

Vesterålen Havbruk driver med torskeoppdrett, fiskemottak, videreforedling, oppdrettslakteri og utvikling av sporingsteknologi for sjømat. Det jobber i dag 180 medarbeidere i konsernet. COO Rune Eriksen er godt fornøyd med å få Frøy som samarbeidspartner på sjøsiden.

- Vi har begge ambisjoner om vekst, og deler mye av det samme verdigrunnlaget. For oss er det viktig å sikre en langsiktig og trygg leverandør med lokal tilstedeværelse, samtidig som Frøys fokus på fiskevelferd og bærekraftige løsninger harmonerer godt med våre behov, forteller Eriksen.

Strategisk satsing

Rune Eriksen i Vesterålen Havbruk.
Espen Schmitz i Frøy.

For Frøy er samarbeidet en bevisst satsing på økt tilstedeværelse i Nord-Norge. Verdens største kompetansemiljø innen akvaservice er allerede godt representert i landsdelen, men har planer om å ta ytterligere markedsandeler de kommende årene.

- For oss er avtalen med Vesterålen Havbruk svært gledelig. Det handler om både satsing og vekst i området, samtidig er torskeoppdrett et spennende segment vi ønsker å satse mer på i de nærmeste årene, forteller Espen Schmitz, områdeleder nord i Frøy ASA.

Historien om torskeoppdrett i Norge er over 20 år, og har vært preget av både stor optimisme og store nedturer. Nå har næringen fått ny vind i seilene.

- Det å jobbe aktivt med tjenester inn mot torskeoppdrett er en del av vår vekststrategi. Vi har fulgt med næringen nøye, opparbeidet oss solid kompetanse over flere år og har langsiktige avtaler og jobber med flere av de store aktørene innen torskeoppdrett allerede. Derfor er vi trygge på at vi skal levere de beste tjenestene til Vesterålen Havbruk, avslutter Schmitz.