Oppdrettsselskapet Lerøy inngikk nylig en omfattende rammeavtale med ScaleAQ om levering av fôrslanger. Foto: ScaleAQ.

Lerøy valgte leverandør av fôrslanger

Lerøy inngikk nylig en omfattende rammeavtale med ScaleAQ om levering av fôrslanger. Et av hovedkriteriene som ble utslagsgivende var resirkuleringsløsningen, melder selskapene. 

Publisert Sist oppdatert

- Det har vært en krevende og omfattende prosess, hvor Lerøys tydelige krav og ønske om å være en pådriver for økt bærekraft i næringen, har bidratt til utviklingen av denne løsningen, Hanne Digre, Sustainability Director i ScaleAQ.

- Bærekraft skal alltid være en del av evalueringsprosessen ved innkjøpskonkurranse i Lerøy Seafood Group. Dette er i tråd med føringer og retningslinjer i Lerøys bærekraftbibliotek, sier Erik Kjær Mjøs, senior innkjøpsrådgiver i LSG i en pressemelding. 

Resirkulering

Brukte fôrslanger leveres på kai i nærheten av lokaliteten og lagres før innsamling og resirkulering.

- Lerøy Seafood Group har en betydelig mengde fôrslanger. Vi er også enige med Lerøy om å minimere utslippet i forbindelse med transport av fôrslangene. Ved å ha en løpende dialog og jevnlige møter skal vi sammen sikre at lastekapasiteten under transport blir utnyttet, dette vil bety færre trailerturer og dermed en reduksjon i utslipp, forteller Hanne Digre.

- Den resirkulerte plasten kan gjenbrukes i våre egne produkter som håndlistrør og nye fôrslanger. Innenfor andre næringer er det nærmest en uendelig mengde produkter som kan lages av det resirkulerte materialet. Brukte fôrlanger får en ny verdi, dette minimerer plastutslippet, reduserer avfallet og behovet for nytt råmateriale. Dette er ett viktig bidrag til vår stadige jobbing med bærekraftsutfordringene i næringen vår, legger hun til. 

ScaleAQ har valgt å samarbeide med Oceanize om innsamling og resirkulering.