Bygges ved Sletta Verft. Lengde er 27 m og bredde: 12,0 m. Design: Solstrand Trading

Inngikk kontrakt på nytt servicefartøy

FSV Group og Sletta Verft har inngått kontrakt på enda et nytt 27 meter hybrid frakte- og servicefartøy. FSV Group har nå åtte fartøy i bestilling fra Sletta Verft.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

 Det nye fartøyet, som får byggenummer 200, skal  leveres i august 2022 og er identisk med fartøyet FSV kontraherte hos Sletta i mars 2021.  FSV Group har nå hele 8 fartøy i bestilling på Sletta Verft. Av disse er det tre nye 27 m fartøy  og fem nye 15 m enkeltskrogsfartøy. Tre av fartøyene leveres i år, og resterende i 2022. 

Fartøyet som er spesielt utviklet for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i  havbruksnæringen, er utviklet av FSV Group og Solstrand Trading. Fartøyet får den største  batteripakken på denne typen fartøy på hele 360 kWh. Batteripakken skal spare miljøet for 290  tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra ca 160 personbiler om man bruker en  gjennomsnittlig kjørelengde på 15 000 km/år. Batteripakken er klimanøytral etter en måneds  drift.  

Det nye fartøyet får 7 lugarer, stort lasterom på 190 m3 og vil ha ROV-system med boring av  bolter ned til 300 m. Videre er det lagt stor vekt på økt kapasitet og på å ta i bruk nyvinninger  av utstyr, systemer og løsninger for trygge og effektive operasjoner om bord. 

Kraftigere fartøy

Arild Aasmyr, CEO i FSV Group sier at større og mer eksponerte oppdrettsanlegg krever  kraftigere og mer kapable servicefartøy.

Fra venstre: Kåre Sletta (Daglig leder Sletta Verft), Lars Liabø (Styreformann Sletta Verft), Per Olav Myrstad (Styreformann FSV Group) og Arild Aasmyr (CEO i FSV Group). Foto: Sletta Verft

- FSV og vår skipsdesigner, Solstrand Trading, har siden  etableringen av FSV samarbeidet tett for å definere tekniske og operasjonelle krav til neste generasjons servicebåt. Igjen tar vi nye steg og vi vil få levert et svært kraftig og effektivt fartøy. FSV moderne flåte i kombinasjon med motiverte og dyktige ansatte, samt  kvalitetsfokus i alle ledd, har ført til en sterk vekst for FSV de siste årene! I tillegg tar vi nå en  ledende posisjon innen bruk av hybridteknologi, som i lengden gir store gevinster for miljøet,  kunden og oss som reder.

Per Olav Myrstad, styreformann i FSV Group sier: FSV`s styre er svært godt fornøyd med utviklingen i selskapet og den sterke etterspørselen etter deres større fartøy.

- Siden FSV sjøsatte  sitt første fartøy i mai 2013 så har vår vekst basert seg på solide og innovative fartøy med godt  sjømannskap. FSV har i den senere tid signert kontrakter både med nye kunder og med eksisterende kunder. Vi opplever at vår driftsform og konsept blir verdsatt av våre kunder. FSV  er godt rigget for videre ekspansjon og legger til grunn et positivt syn på fremtiden.

Tett samarbeid

Endre Brekstad, teknisk sjef i FSV Group sier at for dem i FSV så vil alltid kvalitet være viktig når de skal bygge deres båter.

Design: Solstrand Trading

- Det er på denne bakgrunn at vi i FSV bygger våre båter ved Sletta verft, utstyrer de med det beste av utstyr levert fra norsk leverandørindustri og kommer fram  til de mest innovative og bærekraftige løsningene. Dette gjør at vi kan utføre  arbeidsoperasjoner tryggere og mer effektivt.

Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta Verft sier at FSV og Sletta Verft har utviklet et godt og utviklende samarbeid de siste årene.

- Vi synes det svært hyggelig å få kunne bygge enda et  fartøy for dette fremgangsrike rederiet, og det var også ekstra hyggelig å kunne tildele  byggenummer 200 til FSV. FSV stiller meget strenge krav til kvalitet, finish samt  leveransepresisjon, og vi ser på det som en stor tillitserklæring at de igjen velger å bygge hos  oss.