Stor oppgang i søkertallene til akvakulturrelaterte fag ved Fusa videregående.
Stor oppgang i søkertallene til akvakulturrelaterte fag ved Fusa videregående.

– Overraskende høye søkertall inn mot havbruk

I Hordaland har søkningen til akvakulturrelaterte fag på videregående skole nærmest eksplodert i år. - Jeg vil si de er overraskende store, sier rektor ved Fusa Videregående skole, Tor Johannes Hjertnes.

Publisert

Selv om ikke inntaket er klart ennå har de i Hordaland fått tilgang til søkertallene for videregående skoler.

- Her i Hordaland har vi et system med et prognoseinntak som settes opp kjapt etter søknadsfristen ute 1. mars, der vi får oversikt over alle skolene og de ulike utdanningsprogram. Spesielt til VG1 i naturbruk, men også til VG2 i akvakultur har vi hatt en betydelig økning i søkertallene. Jeg vil kalle det overraskende stort, sier rektoren til kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett.

På Fusa VGS tilbyr de akvakulturrelatert utdanning enten gjennom VG1 naturbruk, med påfølgende VG2 akvakultur, alternativt en retning kalt TAF-marin, som er en kombinasjonsutdanning som både gir fagbrev i akvakultur og studiekompetanse for høyere studier.

- Vi har de siste årene hatt en klasse på VG1, som har variert litt i størrelse. I år ser det ut til at vi får omtrent doble søkertall, så mulig at det kan bli to klasser i år. Ennå kan det skje omprioriteringer, så derfor kan jeg ikke si det helt sikkert ennå, forklarer Hjertnes.

For mens de tidligere år har lagt rundt ti søkere og nedover, har de i år 21. Også til TAF-utdanningen har de ca 20 søkere.

- På TAF er vi avhenge av å også få læreplasser i bedrift, så der blir det en begrensende faktor for hvor mange vi kan ta inn, sier han.

Fra olje til havbruk

Han tror den veldige økningen kan ha flere forklaringer.

- Vi hører jo også fra Austevoll VGS, som er den andre skolen i Hordaland som utdanner i akvakultur, at de har økning i søkertallene til naturbruk. Også andre skoler som tilbyr jordbruksutdanning opplever det samme. Vi tror ok det kan ha en sammenheng med at mange av de som før søkte seg mot mekaniske fag med tanke på å komme seg offshore, nå søker seg mot havbruk i stedet.

- Ellers har vi i år et stort avgangskull på ungdomsskolen her på Fusa, og sammen med rene tilfeldigheter, kan vi jo ikke se bort ifra er med på å forklare økningen.

Han tror også at omtale i media har vært med på å påvirke de unges valg.

- Selv om det er en del problemer in bransjen, så skrives det også mye positivt både om en næring som skal ta over etter oljen og om høye priser, påpeker han.

Inspirerende og utfordrende

Rektor Hjertnes har selv en bakgrunn fra akvakultur, så trenden gleder ham derfor.

- Jeg synes dette er kjempespennende. Akvakulturnæringen er en interessant bransje med ryddige arbeidsforhold så det er en god vei å gå. Høye søknadstall inn mot en studieretning gir ofte høyere kvalitet på elvene og de som går ut, men samtidig må vi jo være i stand til å gi dem en god utdanning og det må være en bransje som er klar for å ta dem imot etterpå, sier rektoren til kyst.no.

- At så mange ønsker seg hit til oss ser vi derfor på både som en inspirasjon og en utfordring, legger han til.