Torskeoppdrett

Gadus Group har fått Global G.A.P-sertifisering for sin torskeproduksjon.
Gadus Group har fått Global G.A.P-sertifisering for sin torskeproduksjon.

Torskeoppdretter fikk viktig sertifisering

Gadus Group har blitt sertifisert som en produsent under Global G.A.P. Sertifiseringen er en viktig milepæl for torskeprodusenten.

Publisert

Forkortelsen står for Good Agriculture Practice og fokuserer spesielt på områdene mattrygghet, dyrevelferd, økologisk omsorg, miljø og ansattes velferd og sikkerhet. Sertifiseringen er tildelt av Det Norske Veritas AS (DNV) etter revisjoner av hele selskapet og anleggene hvor de produseres mat. Sertifiseringen skal garantere at Gadus oppfyller alle krav til både produksjon, prosesser og produkter i alle ledd.

- Vi skal levere våre torskeprodukter til internasjonale kunder allerede til høsten og er veldig fornøyde med å ha oppnådd denne viktige sertifiseringen, forteller Lene Risbakk, leder for kvalitet hos Gadus Group.

Hun forteller at selskapet har jobbet i mer enn 1 år med å forbedre og systematisere rutiner og arbeidsmetodikk for å oppfylle kravene denne standarden stiller.

- Svært gledelig

Denne standarden setter krav til både Gadus, men også selskapets underleverandører. Dette omfatter blant annet veterinærtjenester, brønnbåter, rognleverandører, fôrleverandører og andre viktige partnere i produksjonsprosessen. Sertifiseringen er frivillig, og standarden stiller høye krav til produsentene.

- Det er svært gledelig at vi har fått denne sertifiseringen. Det er en anerkjennelse av det målrettede, systematiske og harde arbeidet alle de flinke menneskene, som jobber i Gadus, legger ned. Nå begynner arbeidet med å videreføre at vi hver eneste dag oppfyller og etterlever alle kravene vi har innfridd. Både miljø og kvalitetsarbeid må hele tiden vedlikeholdes og forbedres, avslutter Risbakk.

Gadus Group er en sjømatprodusent med aktivitet i hele syklusen fra klekkeri til ferdig foredlede torskeprodukter i Norge. Selskapet ble etablert i 2020 med hovedkontor i Ålesund og består i dag av over 50 ansatte.

Gadus har aktivitet i syv kommuner langs norskekysten fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord. Selskapet en plan om årlig produksjon av 30 000 tonn foredlede torskeprodukter innen 2025, med videre vekst frem mot 2050.