Illustrasjonsfoto: Inseanergy

To gründer-selskap skal gjøre torskeoppdrett mer miljøvennlig

Gadus Group og Inseanergy har inngått en intensjonsavtale om utvikling av et nullutslipps energisystem til bruk i torskeoppdrett. 

Publisert Sist oppdatert

Selskapene skriver i en pressemelding at samarbeidet er tuftet på et felles overordnet mål om å finne bærekraftige og lønnsomme løsninger for å redusere CO2-utslipp, dieselforbruk og støy, i tillegg til å gjenbruke komponenter som f.eks. plast.  Alt i alt - grønne løsninger som både kan styrke driftsøkonomien, minimere miljøavtrykket og gjøre havbruksanlegg for torsk i stand til å bli grønne kraftverk.

Inseanergy sitt patenterte flytende solcellekraftverk er utviklet med en teknologi der man gjenbruker overflødige flyteringer fra oppdrettsanlegg som ellers ville gått til destruksjon eller resirkulering. Flyteringen blir utrustet med solcellepanel festet på fleksible tekniske tekstiler, slik at den blir omgjort til et flytende solcellekraftverk som kan produsere kortreist, utslippsfri energi. Med dette får flyteringene et «nytt liv» og bidrar til å redusere materialforbruket og klimaavtrykket til havbruksnæringen. 

Gadus Group ønsker å se på muligheten for å ta Inseanergys teknologi i bruk i deres torskeoppdrettsanlegg, og de to ålesundsbaserte gründer-selskapene ser frem til å starte samarbeidet rett etter årsskiftet. 

- Treffer godt på behovet til havbruksnæringen

Ola Kvalheim, CEO Gadus Group, sier de har fulgt med Inseanergy over en periode og mener at de har potensiale til å ta en sterk posisjon i det grønne skiftet.

- Vi tror på teamet og løsningen de har utviklet som treffer godt med tanke på behovet havbruksnæringen har for å redusere, og etter hvert eliminere, bruken av fossilt brennstoff.

 Jan Erik Våge Klepp, CEO Inseanergy, sier de opplever Gadus Group som en aktør med et stort samfunnsengasjement. Både når det gjelder å skape arbeidsplasser langs kysten av Norge, og lokalt i Møre og Romsdal, men også som en aktør som aktivt jobber for å redusere miljøavtrykket sitt.

- Sammen tar vi nå et grønt lederskap, både med hensyn til sirkulær økonomi og begrensning av klimautslipp, påpeker han.