Gadus Group fikk i sommer for første gang satt torsk i sjøen. Fisken ble fraktet fra Gadus sitt eget klekkeri på Fosen til sjøanlegget deres i Davik. Foto: Gadus Group
Gadus Group fikk i sommer for første gang satt torsk i sjøen. Fisken ble fraktet fra Gadus sitt eget klekkeri på Fosen til sjøanlegget deres i Davik. Foto: Gadus Group

Fikk sin første torskelokalitet i Møre og Romsdal

Gadus Group har etter 2 års arbeid fått godkjent sin første lokalitet i Møre og Romsdal.

Publisert Sist oppdatert

Lokaliteten Alida i Volda blir en viktig del av selskapets helintegrerte verdikjede hvor all verdiskaping og sysselsetting, frem til ferdig bearbeidede matvarer, skjer langs kysten av Møre og Romsdal, Vestland og Trøndelag. Tildelingen av Alida utgjør helt konkret én av tre  lokaliteter nødvendig for å dekke behovet for utsett av torsk fra egne yngel- og settefiskanlegg  i 2022.  

- Prosessen med å få til en lokalitet på Alida har vært god, samtidig som det har tatt sin tid. Vi har  som selskap gjort et grundig utredningsarbeid der lovpålagte undersøkinger, gode prosedyrer  og risikovurderinger er en del av grunnlaget for at lokaliteten nå endelig ble godkjent. Samtidig  er dette bare en av flere lokaliteter selskapet trenger for å sikre jobb til alle ansatte i  selskapet, aktivitet på alle anlegg og sikre at all fisken som er underveis, skal ha et egnet sted  hvor den kan settes ut. Dette er også grunnen til at vi kommer til å fortsette å søke aktivt på nye  lokaliteter i Møre og Romsdal, hvor selskapet har sitt utspring og hovedkontor sier Falk Øveraas, Samfunn- og Myndighetskontakt i Gadus Group.

- Gode erfaringer

Gadus Group satt sin første sjølokalitet i drift i sommer, denne ligger i Nordfjorden utenfor  Davik. Erfaringene er til nå veldig gode ifølge selskapet, med svært høy overlevelse, god fiskehelse og  fiskevelferd og generelt gode forutsetninger for torsken. I Davik har også selskapet og de ansatte blitt godt tatt imot, og de som har flyttet til bygda er glade for måten de har blitt møtt av  lokalbefolkningen. 

- Nå ser vi frem til å kunne produsere førsteklasses oppdrettstorsk også i Volda, og gleder oss til å bygge opp en ny lokalitet med nye ansatte og store lokale ringvirkninger. Vi begynner nå  arbeidet med å ansette flere driftsteknikere, lærlinger og en driftsleder for å drifte anlegget. Vi  ser for oss at vår aktivitet vil generere 12-15 nye direkte faste arbeidsplasser, samtidig som det  vil tilføre og sikre ytterligere aktivitet og sysselsetting i hele vår verdikjede, både på yngel,  settefisk, slakting, bearbeiding og administrativt. Det vil også bli et stort behov for lokale  leverandører innen flere typer tjenester og produkter – slik som håndverkere, elektro,  overnatting, bespisning, utstyr og tjenester. Grovt anslått vil det investeres rundt 25 – 30  millioner i anlegget sammen med tilsvarende summer årlig i innkjøp av tjenester og varer fra  lokalmiljøet i og rundt Volda, sier Ola Kvalheim, konsernsjef i Gadus Group 

Fisken som skal settes ut på Alida kommer fra selskapets eget settefiskanlegg på Stadsbygd i  Indre-Fosen kommune, hvor den i 2021 ble klekket av rogn fra Nofima. Deretter går den via påvekstanlegg på Tjeldbergodden, hvor den skal vokse videre opp til ca. 500 gram før den  settes ut i sjøen på Alida. Der vil fisken oppholde seg til den er rundt 5-6kg og dermed klar for  markedet. Både slakting og bearbeiding gjøres i Norge på et moderne anlegg som for tiden er  under oppføring i Kinn Kommune.

- For vår del er det viktig og riktig at hele produksjonen fra  rogn til ferdig pakket filet skal skje i Norge, noe vi mener flere selskap også burde gjøre. Dette  sikrer kvalitet og operasjonell kontroll og samtidig tilfører enda mer aktivitet, sysselsetting og  verdiskapning langs kysten av Norge, ifølge Kvalheim.