Perspektiv fra sørvest. Foto: Gigante Salmon

Gigante Salmon børsnoteres mandag

Gigante Salmon AS noteres på Euronext Growth mandag 5. juli, og er for øyeblikket det eneste børsnoterte selskapet fra Salten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kjell Lorentsen er fungerende CEO i Gigante Salmon AS og gründer av Gigante-konsernet. Han er takknemlig for samarbeidet med Rødøy kommune og den tilliten selskapet har fått fra investorene. 

- Dette prosjektet hadde aldri vært mulig om vi ikke hadde Rødøy med på laget, sier Lorentsen. 

I august starter byggingen av det landbaserte oppdrettsanlegget som skal stå ferdig i 2023. Den første slakteklare laksen skal etter planen forlate anlegget andre halvår 2024. 

Anlegget bygges på Lille Indre Rosøy, nordøst av Rødøya, og vil ha ca 15 arbeidsplasser. Ved full produksjon kan anlegget produsere 20.000 tonn laks i året. 

Emisjonen i forkant av børsnoteringen hentet inn 222 millioner kroner, og selskapet verdsettes til 580 millioner kroner. Det er første gang at et selskap i Gigante-konsernet går på børs, og Kjell Lorentsen forteller at hele organisasjonen har vokst på dette arbeidet. Det er flere årsaker til at Lorentsen velger å ta selskapet på børs:

- Det er ikke til å legge skjul på at det gir en verdsettelse av selskapet, og det gir oss en risikoavlastning. Men det er også et kjennetegn for vår organisasjon at vi har hatt andre medeiere i prosjektene våre. Det har en stor verdi for oss å jobbe sammen med andre, det er både lærerikt og utviklende. 

Emisjonen i forkant av noteringen ble flere ganger overtegnet, og Lorentsen er glad for den tilliten selskapet er møtt med i markedet: 

- Nå har vi så mange medeiere at jeg ikke lenger har anledning til å ringe hver enkelt og takke dem! Det er mange i organisasjonen vår som har lagt ned en stor jobb for å komme dit vi er i dag. Arbeidet med å utvikle prosjektet i Rødøy og forberede børsnoteringen har vært en stor jobb for våre ansatte og rådgiverne våre. Det er derfor godt å se at markedet har tro på oss, og at så mange ønsker å være en del av dette prosjektet. Nå ser vi framover og er klar til å brette opp ermene og sette i gang med byggingen.