Lallemands gjærproduksjonsanlegg i Salutaguse i Estland, hvor oppskaleringen fant sted. Foto: Lallemand
Lallemands gjærproduksjonsanlegg i Salutaguse i Estland, hvor oppskaleringen fant sted. Foto: Lallemand

Gjær fra norske grantrær i fôr til laks og gris – vellykket produksjon i industriskala

Gjær dyrket på sukker fra norske grantrær er en proteinrik og bærekraftig erstatning  for importerte fôringredienser. Tett samarbeid mellom forskning og industri har gjort  det mulig å ta gjærteknologien fra laboratorieforsøk til oppskalering under industrielle  forhold – og med gode resultater.  

Publisert

Partnerne i senter for forskningsdrevet innovasjon Foods of Norway ved Norges miljø- og  biovitenskapelige universitet (NMBU) har dermed nådd en viktig milepæl – en vellykket produksjon av  1600 kg gjær produsert av sukker fra norske grantrær. Produksjonen var en felles innsats av Lallemand  Animal Nutrition, Borregaard og NMBU.  

Sukkeret ble produsert av bioraffineringsselskapet Borregaard, og deretter brukt til å dyrke gjær ved  Lallemands fabrikk i Estland. Gjæren skal brukes av Foods of Norway i fôringsforsøk med gris og laks i  løpet av høsten og vinteren.  

Fra lab til industriell produksjon  

- Vi går i nå inn i en spennende fase hvor vi skal evaluere gjær i fôr til laks i sjøvann, og for smågris  under oppdrettsforhold, sier professor Margareth Øverland, leder for Foods of Norway.  

- I Foods of Norway følger vi verdikjeden fra grantre til ferdig kjøtt- og fiskeprodukt. Disse forsøkene vil gi  viktig informasjon om hvordan de alternative fôringrediensene påvirker dyrenes vekst, helse og  produktkvalitet. I tillegg vil storskalaforsøk som dette gi oss muligheten til å se på produksjonskostnader  og det totale bærekraftsbildet, sier hun.  

Professor Svein Jarle Horn leder gruppen i Foods of Norway som er ansvarlig for  fermenteringsforskningen ved NMBU.  

- At laboratorieresultater kan brukes direkte i en industriell oppskalering slik som dette er unikt, og veldig  spennende. Den forskningen og utviklingen vi har gjort i Foods of Norway viser tydelig hvordan  bioteknologi kan brukes til å utvikle nye bærekraftige fôringredienser, sier Horn.  

Demonstrerer potensial  

- At vi har nådd denne viktige milepælen på vår reise mot alternative fôringredienser basert på lokale  norske ressurser gjør meg stolt. Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres for å nå en kommersiell  utvikling, men dette understreker at vi har teknologien som trengs for å gjøre dette mulig, sier Mathieu  Castex, direktør for forskning og utvikling ved Lallemand Animal Ernæring.  

Gudbrand Rødsrud, teknologidirektør ved bioraffineriet Borregaard, er enig.  

- Denne produksjonen demonstrerer at det finnes muligheter for å utvikle bærekraftige fôrprodukter fra  trebiomasse, og gjennom større fôringsforsøk vil det også forsterke vår dokumentasjon av hvilke  forretningsmuligheter dette har, sier han.  

Dr. Ildar Nisamedtinov er visepresident for forskning og utvikling ved Lallemand. 

- Våre partnere ved NMBU har tidligere utført grundige studier når det gjelder bruk av Borregaards  gransirup for dyrking av forskjellige gjærarter. Denne kunnskapen er et godt utgangspunkt for oss å  videreutvikle og optimalisere prosessen som kan brukes industrielt. Etter min mening er dette et  utmerket eksempel på hvordan samarbeid mellom akademia og industri kan føre til nye produkter, sier  Nisamedtinov.