Rapport skjellprøveprosjekt Alta- og Repparfjordelva 2016 . Foto: Roger Pedersen
Rapport skjellprøveprosjekt Alta- og Repparfjordelva 2016 . Foto: Roger Pedersen

Rapport fra skjellprøveprosjekt Alta- og Repparfjordelva 2016

I 4 år har elveforvalterne og oppdretts selskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva.Skjellprøvene  som fiskerne leverer, viser at i underkant av 1% er oppdrettslaks.  I Altaelva betyr det 8 oppdrettslaks, som fortsatt er 8 for mye når næringen jobber med en nullvisjon, skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

Publisert

Rapport skjellprøveprosjekt Alta- og Repparfjordelva 2016

Prosjektet er inne i sitt 4 år, og vi opplever en positiv utvikling år for år. Prosjektet er et samarbeid mellom NINA, ALI, Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening, Cermaq, Grieg Seafood og NRS. Resultatene fra de innsamlede skjellprøvene sier oss hva hvor stor andel av de innsendte prøvende som er oppdrettslaks, og ikke situasjonen i elva som helhet. Det skriver Grieg Seafood i en pressemelding.

Dette året ser vi at andelen oppdrettslaks i Repparfjordelva og Altaelva er hhv. 0,8 % og 0,7 % i sportsfiskesesongen. Der vi tidligere har hatt høyt innslag av oppdrettslaks på høstfiske i Altaelva, er det i 2016 på 1%. Tall for høstfiske i Repparfjordelva er ennå ikke klare. NINA er fagansvarlig for prosjektet og gjennomfører alle analysene.

Fiskerne flinke til  å sende inn skjellprøver

Aldri har vi fått inn så mange prøver fra Altaelva, hele 878 prøver er levert. Jo flere prøver som sendes inn, jo bedre blir kvaliteten på tallene.  I Repparfjordelva har det imidlerid vært en nedgang i antall skjellprøver.

Alle som sender inn skjellprøver vil få tilbake en SMS der en får svar på om det er oppdrett eller villaks, men også får opplysninger om fiskens smoltalder, sjøalder, kjønn, vekt og lengde. Det blir også kåret en vinner av fiskeutstyr til en verdi av kr. 15000 kr, som offentliggjøres i mai 2017.