Kleppenes har 1,6 millioner lakseindivider med en snittvekt på 2,8 kg. Skjermdump fra Barentswatch.
Kleppenes har 1,6 millioner lakseindivider med en snittvekt på 2,8 kg. Skjermdump fra Barentswatch.

Ny ILA-mistanke hos Grieg i Finnmark

- Etter egen prøvetaking fra anlegget Kleppenes i Hammerfest kommune er det dessverre grunn til å mistenke ILA på lokaliteten, opplyser Grieg Seafood Finnmark til Kyst.no.

Publisert

Roger Pedersen, kommunikasjonsansvarlig i Grieg Seafood Finnmark opplyser til Kyst.no at selskapet har varslet Mattilsynet, som vil følge opp med ytterligere prøver for å bekrefte eller avkrefte mistanken. 

- Alle berørte fartøyer og aktører er informert, og alle myndighetspålagte prosedyrer vil følges dersom sykdommen bekreftes.

1,6 millioner laks

Kleppenes har 1,6 millioner lakseindivider med en snittvekt på 2,8 kg. Etter planen skulle slakting på lokaliteten starte i slutten av oktober 2020, og slakteplanene vil derfor i liten grad påvirkes av mulig påvisning.

Pedersen sier at Grieg Seafood har som mål å bedre fiskehelsen og velferden hos laksen selskapet oppdretter.

- Sammen med andre aktører har vi satt i gang et arbeid for å få mer kunnskap om årsakssammenhenger og forebyggende tiltak knyttet til ILA.