Illustrasjonsfoto av laks i merd.

Norske oppdrettsselskaper inngår forlik på 85 millioner dollar i USA

En gruppe lakseprodusenter og -selgere inkludert oppdrettstungvektere Mowi, Lerøy, SalMar, Cermaq og Grieg har blitt enige om å betale 85 millioner dollar for å avslutte en tre år lang amerikansk rettssak for påstått prisfiksing. Men innrømmer ikke skyld. 

Publisert Sist oppdatert

De norske lakseoppdretterne SalMar, Lerøy Seafood Group, Mowi og Grieg Seafood, og fem andre produsenter/selgere av norsk laks, var tiltalte i gruppesøksmålet anlagt av USA-baserte fiskekjøpere Euclid Fish Company, Euro USA Inc., Schneider's Fish and Sea Food Corporation og The Fishing Line LLC. 

Alle de saksøkte avviser bestemt beskyldningene om konkurransebegrensende adferd og er av den klare oppfatning at påstandene er grunnløse. Sett hen til at kostnadene knyttet til rettstvister i USA er vesentlige, kombinert med tidslinjen for en slik rettstvist og behovet for å involvere omfattende interne
ressurser, har Lerøy Seafood AS, Lerøy Seafood USA Inc. likevel godtatt et forlik av rent kommersielle grunner. Forliket representerer ingen innrømmelse av
ansvar eller skyld, skriver selskapene i en børsmelding onsdag kveld. 

Det totale forliksbeløpet for alle de saksøkte er 85 millioner dollar og forliket er betinget av godkjennelse fra domstolen i Southern District of Florida.