Konsernsjef i Grieg Seafood, Andreas Kvame, forteller selskapet nå sikter mot 150 000 tonn.

Grieg Seafood lanserer strategi for kraftig vekst i volum

Grieg slaktet betydelig mer i Q3 og nærmer seg sitt 2020 mål om 100 000 tonn. Nå lanserer de strategi for 50 % mer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Høydepunkt i Q3:

* Slaktevolum på 21 000 tonn (16 900 tonn)

* EBIT / kg 7,32 kroner, ned 22% fra 3. kvartal 2018

* Inntekter påvirket av lavere spotmarkedspriser

* Sterk biologisk ytelse i Norge og biologiske forbedringer i British Columbia

* Bedre biologisk situasjon i Shetland resulterte i lavere kostnader

* Forventet slaktevolum på 82 000 tonn i 2019, 10% vekst fra 2018

* 2020 slaktegiuding på 100 000 tonn står fast

* Lansering av GSF 2025-strategien, målrettet mot kostnadsledelse og slaktevolum over 150 000 tonn

* Utbytte på kr 2,00 per aksje

Grieg Seafood Group slaktet 21 028 tonn GWT i 3. kvartal 2019, en økning på 24 % sammenlignet med 16 941 tonn i 3. kvartal 2018.

Gjennomsnittlig realisert laksepris gikk ned i 3. kvartal 2019 sammenlignet med 3. kvartal 2018, hovedsakelig drevet med lavere gjennomsnittlige spotmarkedspriser.

Inntektene utgjorde 2 011 millioner kroner, en økning på 27% sammenlignet med samme periode i fjor, hovedsakelig drevet av høyere slaktevolum.

Oppdrettskostnadene i perioden (totale kostnader relatert til fisk som ble høstet dette kvartalet) forble stabile sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Konsernets EBIT før verdijustering av biologiske eiendeler var 154 millioner kroner (160) i løpet av kvartalet, tilsvarende en EBIT per kg på 7,32 kroner (9,43). EBIT fra de fire regionene inkluderer verdiskaping fra respektive salgsaktiviteter i konsernets felleseide salgsselskap Ocean Quality.

- Tredje kvartal var igjen preget av solid ytelse for våre norske virksomheter, med sterk biologisk ytelse og fortsatt høy overlevelsesrate. Vår post-smolt-strategi i Rogaland utviklet seg godt og i Finnmark ble ytterligere to lokaliteter ASC-sertifisert i løpet av kvartalet - et vitnesbyrd om vårt strenge fokus på bærekraft, sier  konsernsjef Andreas Kvame i en kommentar.

Han sier de også begynte også å se biologiske forbedringer i BC, som 2019 har vært preget av utfordrende miljøforhold.

- Disse forbedringene er resultatet av flittig, vedvarende arbeid av våre dedikerte ansatte, så vel som omfattende driftsmessige og tekniske løsninger implementert for å bekjempe problemer som alger og lavt oksygennivå.

Ifølge Kvarme er selskapets mål på kort sikt å øke produksjonen til 100 000 tonn med en produksjonskostnad på eller under vektet bransjegjennomsnitt.

- Post-smolt forbedrer biosikkerheten og overlevelsesraten og gir mulighet for en mer effektiv produksjonssyklus. Økt vekst på land frigjør også sjøvannskapasiteten. Digitalisering i lakseoppdrett inkluderer bruk av avanserte sensorer, big data, kunstig intelligens og automatisering, med sikte på å generere bedre avgjørelser om oppdrett.

Selskapet melder de har som mål en gjennomsnittlig overlevelse i sjøvann på over 93 %.

- I flere år har vi jobbet mot 2020-målene våre om å slakte 100 000 tonn til en pris på eller under bransjens gjennomsnitt, med den underliggende ambisjonen om å bygge en plattform for bærekraftig vekst utover 2020. Selv om vi har møtt noen biologiske utfordringer i Shetland og BC, er vårt slaktemål for 2020 godt innen rekkevidde og kostnadene ved våre norske virksomheter utvikler seg i tråd med våre ambisjoner, sier Kvarme.

Lanserer strategi for 150 000 tonn

Han forteller de nå utover 2020 og setter retning for det neste fem år og lanserer deres GSF 2025-strategi.

- Vi vil ta sikte på å bygge videre på vår eksisterende plattform for å sikre fortsatt vekst og kostnadsforbedringer og høste mer enn 150 000 tonn innen 2025.

For å skalere den globale virksomheten, vil selskapet vokse organisk så vel som gjennom fusjoner og oppkjøp.

- Videre vil vi arbeide for å omgjøre Grieg Seafood fra en ren vareleverandør til en innovasjonspartner, og øke vår tilstedeværelse nedstrøms gjennom partnerskap, kategoriutvikling og rendyrke merkevaren.

Fremover

Den globale tilførselen av Atlantic Salmon for 2019 forventes å øke med omtrent 7 % sammenlignet med 2018. Med utsikter for fortsatt sterk underliggende etterspørsel, kombinert med et begrenset vekstpotensial på kort til mellomlang sikt, forventes prisene å øke fremover.

Konsernets totale andel av fastpriskontrakter i 3. kvartal 2019 var 30 % i Norge og 20 % ​​i Storbritannia. Kontrakter for hele året 2019 er beregnet til henholdsvis 22 % og 24 % for henholdsvis Norge og Storbritannia.

I løpet av 3. kvartal 2019 ble 6 millioner smolt med en gjennomsnittsvekt på 180 gram overført til sjø.

Så langt i år, 17 millioner smolt, mens det for hele året 2019 planlegges 26 millioner smolt, med en gjennomsnittsvekt på rundt 190 gram.

Grieg Seafood regner med å slakte cirka 82 000 tonn i 2019.

Forventet slaktevolum for 4. kvartal 2019 er 24 400 tonn, bestående av:

* Rogaland: 7 300 tonn

* Finnmark: 10 400 tonn

* Shetland: 3 000 tonn

* BC: 3 600 tonn