Grieg Seafood Rogaland opplyser de har ILA-mistanke i en av merdene deres på oppdrettsanlegget på Hestholmen i Kvitsøy kommune.

ILA-mistanke på Grieg lokalitet Hestholmen i Kvitsøy kommune

Oppdrettsselskapet melder om at de har en mistanke om ILA i en av deres merder på lokalitet Hestholmen.

Publisert Sist oppdatert

Oppdrettsselskapet Grieg Seafood Rogaland melder det er dessverre oppstått mistanke om ILA i en av deres merder på lokalitet Hestholmen på Kvitsøy.

De påpeker at lokaliteten Hestholmen ligger i egen utsett- og brakkleggingssone, og ingen andre lokaliteter forventes derfor å bli berørt.

Fisken har en gjennomsnittlig vekt på 2,5 kg. Av hensyn til fiskevelferd og biosikkerhet vil fisken med mistanke slaktes ut.

- Dette vil ha liten innvirkning på vårt samlede slaktevolum, og ILA har heller ingen påvirkning på mattrygghet, opplyser Liv Marit Årseth, samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland.

Mattilsynet melder i en pressemelding at Fiskehelsetjenesten Åkerblå varslet Mattilsynet 6. desember 2022 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Hestholmen Ø.

Mistanken er basert på resultatet av PCR analyser og histologifunn gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet planlegger snarlig inspeksjon i anlegget for å ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Barentswatch kart over lokalitet Hestholmen der Grieg Seafood mistenker de har fått ILA i en av merdene.