Det er mistanke om ILA ved Kilavågen Land i Suldal kommune. Kilde: BarentsWatch

Mistanke om ILA ved stamfiskanlegg

Det er mistanke om ILA ved Grieg Seafood Rogaland sitt stamfiskanlegg på Kilavågen i Suldal kommune.

Publisert Sist oppdatert

Etter rutinemessig prøvetaking av rognvæske er det mistanke om ILA på Grieg Seafood Rogaland AS sitt stamfiskanlegg på lokalitet Kilavågen Land i Suldal kommune. Som følge av mistanken er anlegget ilagt restriksjoner av Mattilsynet.

Det skriver selskapet i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

- Det er 5300 stamfisk-individer i karene på land som er påvirket, og som dermed ikke vil kunne benyttes til rognproduksjon, skriver Grieg i pressemeldingen.

Mattilsynet skriver at fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 22. november 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av rognvæske ved lokaliteten.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Samarbeider med Mattilsynet

Det er ikke flyttet fisk ut eller levert noe rogn fra anlegget.  

- Vi har avtale med vår samarbeidspartner AquaGen om leveranse av ny rogn, og produksjonen for øvrig vil dermed ikke bli påvirket. 

Videre skriver de at fisken ikke har tegn til sykdom eller dårlig fiskevelferd, og selskapet samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging av situasjonen.