Administrerende direktør Wenche Kjølås kan legge frem sterke resultater i jubileumsåret. Foto: Grieg
Administrerende direktør Wenche Kjølås kan legge frem sterke resultater i jubileumsåret. Foto: Grieg

Sterkt av Grieg i jubileumsåret

Grieg Gruppen fortsetter å utvikle seg positivt i alle forretningsområder. Fjoråret preges av store investeringer og nyetableringer i flere deler av gruppen. G2 Ocean, Grieg Strategic Services, nye meglerkontorer i inn- og utland, utvidede smoltkapasitet i Grieg Seafood og ferdigstillelse av Grieg Gaarden er noen av investeringene som posisjonerer oss godt for positiv utvikling fremover. I 2017 feiret også Grieg Seafood 25 år.

Publisert Sist oppdatert

Grieg Gruppen hadde i 2017 et samlet resultat før skatt på NOK 671 millioner, av en omsetning på NOK 9,06 mrd. Egenkapitalen er på NOK 7 mrd.(44%). - Den store aktiviteten, sammen med sterk vilje og evne til endring og innovasjon,
gjør at vi anser 2017 som et godt år for Grieg Gruppen.

Gleder oss

- Vi gleder oss over at de satsingene vi har gjennomført i 2017 bidrar til å løfte oss ytterligere som gruppe, og er sikre på at vi nå posisjonerer oss for ytterligere vekst i årene som kommer, sier Wenche Kjølås, adm.dir. i morselskapet Grieg Maturitas AS.

Forventer sterk vekst i sjømat

Jubileumsåret til Grieg Seafood ga gode tall for selskapet. Fortsatt høye laksepriser og forbedringer i produksjonen i Canada var sterkt medvirkende til dette. Kaldt vann i Norge og biologiske utfordringer på Shetland ga likevel ikke full produksjon for
selskapet. Til gjengjeld ble utvidelsen av smoltkapasitet i Rogaland ferdigstilt, og en utvidelse i Finnmark startet opp. Vi forventer en vesentlig økning av produksjon og salg innen sjømat i 2018.

Verdens største

I Grieg Star ble et nytt kapittel startet med etableringen av G2 Ocean sammen med Gearbulk. Samtlige av Grieg Star sine skip er nå en del av poolen G2 Ocean, som er verdens største innen Open Hatch segmentet. Etableringen har gitt umiddelbare
kostnadseffekter, samtidig som skipsdriften har blitt ytterligere effektivisert. Begge deler har bedret resultatet i forhold til hva man kunne frykte i et vanskelig marked. Med en stor del av inntektene knyttet til langvarige kontrakter, gir ikke det siste årets
oppsving i fraktrater den umiddelbare effekten for G2 Ocean og Grieg Star. Disse vil man først se ettersom kontraktene fornyes i de kommende årene.

Samarbeid med Forsvaret

Med sin strategiske samarbeidsavtale med Forsvaret, har Grieg Logistics tatt et langt og viktig steg, ved etableringen av selskapet Grieg Strategic Services. Selskapet har sitt fokus på å levere logistikktjenester til det norske forsvaret. Grieg Logistics satser på ny
teknologi for sømløs samhandling mellom havn, terminal, skip og rederi, og er ledende på dette i Norge idag.

Vokser i krevende marked

Grieg Shipbrokers har investert betydelig i 2017, med etablering av egne kontorer i Shanghai og Singapore, samt en ny avdeling i Norge som fokuserer på salg av offshoreog servicefartøy til oppdrettsnæringen. Resultatene for selskapet er sterke i de aller
fleste segmenter.

Doblet i lakselusfjerning

Rensefiskgruppen doblet omsetningen til NOK 101 mill., og befestet sin ledende posisjon i bærekraftig fjerning av lakselus.