Sjømatbedriftene og Sjømat Norge sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.
Sjømatbedriftene og Sjømat Norge sammen med fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

- Åtte av ti høringssvar om lakseskatten er negative

Regjeringen fikk inn svært mange svar i høringsrunden om den omstridte grunnrenta for havbruk. 78 prosent er negative, viser en rapport fra Sjømat Norge.

I alt har 416 kommuner og fylkeskommuner, interesseorganisasjoner, bransjeforeninger og privatpersoner sagt sin mening om grunnrenteskatt for havbruk.

Nå har Sjømat Norge gått gjennom 335 av høringssvarene. Men innspill fra anonyme privatpersoner er utelatt.

Gjennomgangen viser at 262 av svarene, 78 prosent, er negative til skatteforslaget. 27 (8 prosent) er positive, mens 46 (nesten 14 prosent) er mer nøytrale, ifølge en NTB-sak.

- Reflekterer debatten

- Rapporten viser at et stort flertall er negative til hele eller deler av regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt. I stor grad reflekterer høringen den offentlige debatten som har rast i etterkant av lanseringen i fjor, sier næringspolitisk sjef Peder Weidemann Egseth i Sjømat Norge.

Sjømat Norge, som er en landsforening for fiskeri- og havbruksnæringen, er blant dem som har stilt seg svært kritisk til lakseskatten. Arbeidet med rapporten er imidlertid utført av to studenter ved NTNU, framholder Egseth.

- Det er en objektiv fremstilling av høringen som belyser både positive og negative uttalelser, sier han.

Les mer her.