Professor Ragnar Tveterås sier det er viktig å ytre motstand mot en særskatt som grunnrenteskatten. Foto: NFD

Lakseskatt kan føre til en vridning i næringen

- Lakseskatten kan vri næringen til fordel for større selskaper, forteller professor Ragnar Tveterås til Kyst.no

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no har snakket med professor Ragnar Tveterås, som også er leder ved senter for innovasjonsforskning ved Universitetet i Stavanger. Han har ledet Sjømatindustriutvalget i 2014 som hadde som mål å gjennomgå sjømatindustriens rammevilkår.

Tveterås er med i en forskningsgruppe som har fått midler fra Forskningsrådet til å forske på nettopp grunnrenteskatt i fiskeri- og havbruksnæringen.

- Utgangspunktet var å få skatteinntekter. Selskapskatten ble satt ned fra 28 % i 2013 til 22 % i 2019, og grunnrenteskatten er foreslått for å dekke inn for inntektstapet som reduksjonen i denne skatten medfører.

Skattetapet er anslått røft til å være på 50 milliarder. En grunnrenteskatt vil kunne gi staten inntekter på omtrent 3 milliarder.

Tveterås spør retorisk hva konsekvensene av dette er.

- Det vil gjøre mange virksomheter ulønnsomme, og det vil gå utover investeringer og arbeidsplasser. Det kan også gjøre mange investerings- og innovasjonsprosjekter ulønnsomme, slår han fast.

Kan unngå særskatt

Videre forteller professoren at det finnes muligheter for selskaper å unngå en eventuell særskatt og det er muligheter for å flytte på verdier.

- Det er de store selskapene som har de beste mulighetene til å gjøre dette, noe som kan gi en vridning i næringen mot de større selskapene, sier han til Kyst.no

- Et annet aspekt er at en særskatt slik en har i oljenæringen er kostbar, forteller han videre. I oljebransjen hvor det er snakk om milliardinntekter, er det greit å sysselsette mange revisorer og advokater. Men det er ikke greit når det er snakk om 3 milliarder.

Grunnrenteskatten

Flere av regjeringspartiene har ytret motstand mot en mulig særskatt i fiskeri- og havbrukssektoren som et utvalg satt ned av regjeringen har fått som oppgave å utrede. Grunnrenteskatten er en slik særskatt som er ment for næringer som benytter seg av felleskapets ressurser. Både vannkraft og oljenæringen er også underlagt en grunnrenteskatt.  

Kilde: NTB / E24 og Professor Ragnar Tveterås        

Inntekter fra oppdrett

Tveterås mener det er mulig at denne kunnskapen nå har nådd de forskjellige politiske partiene og at det derfor er viktig at de allerede nå ytrer motstand mot en særskatt som grunnrenteskatten. 

- Videre er spørsmålet også hvor skatteinntektene skal gå. Havbruksfondet vil kunne gi mye tilbake til kommunene sier han, før han utdyper:

- Det er mange kommuner som har oppdrett som ikke får så mye av inntektene av forskjellige årsaker, og Havbruksfondet bør kompensere for dette. En eventuell overskuddsskatt vil gå rett til staten og da blir det ikke mye igjen til Havbruksfondet, og kommunene kommer til å tape på dette,  sier han avslutningsvis til Kyst.no.