Her er forslaget

Klikk på lenken under og last ned stortingsproposisjonen med forslaget til grunnrenteskatt på sjøbasert.

Proposisjonen inneholder forslag om å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Lovforslaget er foreslått å tre i kraft fra og med inntektsåret 2023.

Last forslaget ned som PDF her