Notvaskerfartøyet skal bli hele 40 meter langt og tåler stor belastning under ulike driftsoperasjoner, og er konstruert og godkjent for å kunne utføre flere arbeidsoppgaver. Foto: Laponie Aquaservice.

Mener fartøy er for små - skal bygge 40 meter lang servicebåt

De to gründerne Martin Pedersen og Håkon Volden i det nyetablerte selskapet Laponie Aquaservice sier til kyst.no at de mener servicebåtnæringen henger etter den store utviklingen som har vært innenfor størrelsen på oppdrettsanleggene. Selskapet har derfor de to siste årene utviklet et fleksibelt notvaskerfartøy på 40 meter, som skal stå klart i begynnelsen av 2018.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet fra Valderøya nær Ålesund, er en relativt ny aktør i bransjen, da de ble stiftet i februar 2016, men de ansatte har lang fartstid i bransjen og kjenner godt til de utfordringene og mulighetene som finnes. De to gründerne Martin Pedersen og Håkon Volden mener at sett i lys av en voldsom økning av størrelsen på oppdrettsanleggene de senere årene, så har fartøyene stått på stedet hvil.

- Næringen henger etter når det gjelder størrelse på servicefartøy som står i stil med denne veksten. Fartøyene blir for små i forhold til de operasjonene som skal gjøres på de store anleggene, sier daglig leder Martin Pedersen og Håkon Volden til kyst.no.

De trekker frem at ringene er blitt opp mot 200 meter i omkrets.

- Da kreves det større båter. Vi satser derfor på et innovativt og fleksibelt notvaskerfartøy, som kan brukes til flere arbeidsoppgaver, og som er bygget etter legoprinsippet, sier de. 

Legoprinsippet forklarer Pedersen betyr at fartøyet lett kan ha annet utstyr ombord som avlusningsutstyr, ensilage utstyr osv.

Går ut over sikkerheten

De mener det går ut over sikkerheten når operasjonene og anleggene øker i størrelse, mens fartøyene forblir mindre.

Pedersen mener derfor det vil være god etterspørsel etter servicebåter med et konsept som kan bidra til å effektivisere og redusere produksjonskostnadene for oppdretterne, og ikke minst kan bidra med store nok fartøy som kan brukes selv på mindre anlegg. Selskapet har samarbeidet tett med Bjørdal Industrier og skipsverftet Vard Aukra når de nå har planlagt sitt notservicefartøy.

- Med utgangspunkt i dette har vi de to siste årene utviklet et innovativt og fleksibelt konsept som vi mener vil effektivisere og gi store besparelser for miljøet, fisken og oppdretter. 

Selv om båten er ny, er prisen på båten meget konkurransedyktig iforhold til eldre eller ombygde løsninger, ifølge gründerne.

Det første fartøyet deres har fått støtte fra Enova til den diesel elektriske hybrid løsningen de har planlagt.

- Nytt innovativt fartøy

Det første fartøyet de vil få på plass er et notvaskerfartøy, som vil stå klart i begynnelsen av 2018, og skal ta notservicedelen ut på lokalitetene.

- Den første båten kommer til å bli det mest innovative fartøyet som noen gang er bygget til servicebåtnæringen. Den vil bli et hybridfartøy utrustet med dieselelektrisk fremdrift og batteri. Dette for å ha ett lavt drivstoff forbruk, samt at fartøyet ikke skal forstyrre fiskevelferden på lokalitetene, sier Pedersen til kyst.no.

Notservice-fartøyet opplyser de er ett fullverdig servicefartøy med høy bullard pull og bra dekksplass.

- Vi kommer ut og bytter notposen hver tredje til sjette måned på merdkanten, og dette skal blant annet erstatte spyling av notposene som man har sett har ført til mye oppblomstring av blant annet AGD. I tillegg kan fartøyet med enkle grep brukes til avlusing, sleping, sortering ensilasje, beredskap og lignende, sier Pedersen, og legger til at responsen på dette har vært overveldende. 

Han opplyser at de starter byggingen av deres første fartøy innen kort tid etter siste finjusteringer for driftsoptimalisering. Deretter vil flere nye båter komme fortløpende.

- Ingen utslipp

De har også planer om å utruste notvaskerbåten med et høyteknologisk rensesystem som renser alt vaskevann.

- Båten er beregnet til å gi en miljøbesparelse opp til 80 tonn kobber i året, som i dag spyles rett på havet. Vi vil lage tørrstoff av dette og levere det til godkjent deponi på land.

At de flytter notservicedelen til lokaliteten og utfører det på en ny, effektiv og miljøbesparende måte, mener de vil gi stor effektivisering samt besparelser for oppdretter.

- Denne driftsmåten vil også forbedre fiskehelse og vekstvilkår som skal bidra til økt utbytte for oppdretter. Rederiet vil også tilby servicetjenester til oppdrettsnæringen som dykking, ROV og brønnbåt, sier Pedersen, og legger til de har store ambisjoner, og ønsker å bli ledende på vask -og notservice internasjonalt.

Lang erfaring

Volden og Pedersen påpeker at deres nye notvaskerfartøy sine egenskaper er utviklet med bakgrunn i 35 års operativ erfaring fra næringen, og de mener dette er et solid bidrag til næringen som sliter med høye driftskostnader.

- Selskapets fokusområde er nye, innovative og fleksible fartøy tilpasset kundens behov, og hvor vi har søkt patent på en del av komponentene.

Selskapet er i en oppbyggingsfase og er per i dag tre ansatte, og eies av de to gründerne.