Frode Grønstøl om bord avlusningslekteren «Riga» som Halsnøy Dokk har utrustet for Alsaker Fjordbruk. Denne er utstyrt med både Skamik 1.5 og dobbel Optilice-system. Foto: Halsnøy Dokk.

- Fôrbåter og fôringsanlegg er en nisje vi har siktet oss inn på

Frode Grønstøl sier at første halvdel av 2018 var svært travel for Halsnøy Dokk. Hovedtyngden av arbeidet i år har vært relatert til skipsservice for båter innen havbruksnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Selskapet som holder til på Halsnøy i Kvinnherad kommune hadde fullt belegg i dokken med mange dokkinger/klassinger i 2018. De utruster mange fartøy til havbruksnæringen, da spesielt fôrbåter og brønnbåter. De har også arbeid innen fraktebåter og offshorefartøy. 

Daglig leder Frode Grønstøl sier de kan spesielt nevne ombygging av With Frohavet og With Junior som ble utført for Egil Ulvan Rederi i perioden april til juli.

- På de fartøyene monterte vi nytt fôringsanlegg, nye sidethrustere og DP-anlegg på begge båtene. I tillegg ble de også oppgradert med nye logoer og det ble utført diverse vedlikeholdsarbeid, sier han. 

I andre halvår av 2018 opplyser han at aktiviteten har vært noe lavere, selv om dokken stort sett har vært belagt.

- Vi har også hatt en større jobb gående i produksjonshallen vår hvor vi prefabrikkerer diverse stålstrukturer for en offshore kunde, opplyser han.

Egil Ulvan rederi fikk tidligere i år overlevert With Frohavet av Halsnøy Dokk, som de hadde bygget om for rederiet. Foto: Halsnøy Dokk.

Fokus på fôrbåter og fôringsanlegg

I 2019 håper Grønstøl at selskapet lander flere ombyggingsjobber tilsvarende With Frohavet og With Junior.

- Fôrbåter og fôringsanlegg er en nisje vi har siktet oss inn på, og vi har mange kunder innenfor dette segmentet. I tillegg har vi hatt mange ombygginger på fôrflåter de siste årene. Dette ser vi også som en interessant nisje som vi håper å kunne jobbe videre med, opplyser han.

Som det meste annet i oppdrettsnæringen, påpeker han det er en rivende utvikling innenfor fôr og fôringssystem.

- Det er stadig større krav til fleksibilitet i fôringen og mange eldre fôrflåter trenger oppgradering med splitting av fôrtanker og nye fleksible systemer, forteller han.

Nye prosjekter

Selskapet håper også at de i løpet av første halvdel av 2019 kan få levert en ny lekter med avlusningsanlegg.

- Vi har levert 5-6 slike lektre i løpet av de siste 3-4 årene og vi har montert de fleste typer systemer. Vi har en lekter som vil være klar for utrustning i slutten av januar og det er fortsatt mulig å levere denne ferdig utrustet i tide til våravlusningen 2019, påpeker han.

I tillegg sier Grønstøl at de jobber med noen prosjekter innen havbruk som fortsatt er i tidlig fase, men som de håper kan bli realisert i løpet av 2019.

Halsnøy Dokk er et tradisjonsrikt verft som ligger sentralt i Sunnhordland. Bedriften har per i dag cirka 41 ansatte, og Grønstøl sier de siste to-tre årene har de ansatt cirka 15 nye medarbeidere og tror de i løpet av 2019 også vil se behov for å ansette flere.