Dominik Flatten (NCE), Synnøve Fagerhaug Dalen (HMF), Solveig Holm (NCE) og Cathrine Ulvatne (NCE)

Sjømatklynge tar plastgrep - inngår samarbeid med Handelens Miljøfond

Den Bergen-baserte sjømatklyngen NCE Seafood Innovation har signert en toårig samarbeidsavtale med Handelens Miljøfond. Sammen skal de arbeide for å styrke næringens innsats rundt plast. Vil redusere plastforbruk og øke gjenvinning.

Publisert

– Ved å inngå samarbeid med Norges største private miljøfond håper vi å gi våre medlemmer bedre mulighet til å arbeide med plastutfordringer, spesielt med tanke på reduksjon av plastforbruk og økende gjenvinning av plast knyttet til sjømatnæringen, sier administrerende direktør i NCE Seafood Innovation, Nina Stangeland i en pressemelding.

Stangeland legger til at de også har en ambisjon om å få i gang flere sirkulære forretningsmodeller rundt plast på tvers av aktørene i klyngen.

Om selskapene:

  • NCE Seafood Innovation og Handelens Miljøfond har inngått et toårig samarbeid for å styrke næringens arbeid med plast, og det er planlagt en rekke prosjekter i løpet av de neste årene.
  • Handelens Miljøfond ble stiftet i 2017, og er Norges største private miljøfond. De finansierer hovedsakelig prosjekter som reduserer produksjon og bruk av plast, og økt resirkulering av plast. Medlemmer av HMF betaler en kontingent på en krone per plastbærepose de kjøper eller selger i Norge.
  • NCE Seafood Innovation er en nasjonal sjømatklynge drevet fra Bergen, med over 120 medlemmer fra ulike deler av verdikjeden.
  • Klyngen fokuserer på å bidra til økt innovasjon og bærekraft gjennom kunnskapsdeling og innovasjonsprosjekter sammen med sine medlemmer for å realisere mer verdiskapning knyttet til sjømat.

– Sjømatnæringen har flere utfordringer knyttet til bruken av plast og derfor er det verdifullt for oss i Handelens Miljøfond å få i gang et samarbeid rundt dette med en aktør som NCE Seafood Innovation som jobber tett med næringen, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Handelens Miljøfond viser blant annet til at gjenstander fra fiskeri og oppdrett ligger på topp målt i vekt blant marint avfall som er kartlagt gjennom strandryddeaksjoner. Første prosjekt starter på nyåret Stangeland og Dalen forteller at de arbeider med flere prosjekter som skal settes i gang neste år.

– Allerede på nyåret skal vi starte med å utarbeide en industri-innsiktrapport om plast i havbruksnæringen, men vi har også flere konkrete prosjekter under både arbeid og utvikling i tett samarbeid med HMF, sier Stangeland.