Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor as AS.
Harbor Fence er en forskningsbasert og patentert løsning for bekjempelse av lakselus utviklet av Harbor as AS.

- Gode resultater med bruk av Harbor Fence i bekjempelse av lakselus

- Over 80% reduksjon av voksen hunnlus ved bruk av Harbor, melder selskapet i en pressemelding.

Publisert

Funn fra forskningsarbeid viser at luselarver mister evnen til å feste seg på laks etter påvirkning av elektromagnetiske felt, skriver selskapet i meldingen.

Harbor AS ble valgt som leverandør av Harbor Fence på Svinvær for bekjempelse av lakselus. Harbor Fence utnytter effekten gjennom et omsluttende elektromagnetisk felt som spennes opp rundt oppdrettsmerder. Feltet tar form som et åpent gjerde og uskadeliggjør luselarver på vei inn i merdene. God gjennomstrømning av vann gjør at luselarver produsert inne i merder også uskadeliggjøres når de driver ut av et Harbor Fence anlegg.

- Det bidrar til redusert smitte på tilliggende merder, på andre lokaliteter og på villaks. Harbor Fence er lokalt virkende og gjør ingen skade på fisk inne i merdene.

- Teknologien har nå vært i drift i ca 6 måneder på Svinvær og 10 måneder på Nordre Skokkeløy, og har vist svært gode resultater. Vi har analysert resultatene og sammenlignet med omkringliggende anlegg.

- På en av lokasjonene ble det installert strømgjerde på 5 av 11 merder, altså 45% dekning. På tross av det ikke var 100% dekning, så var resultatet bemerkelsesverdig bra og man ser i den sammenheng en viss skyggeeffekt på de merder som ikke har strømgjerder. Sammenligningen viser en reduksjon på voksne hunnlus på over 80%.

Bruk av strømgjerde vil kunne gi mindre behov for rensefisk, færre mekaniske avlusinger som igjen gir mindre dødelighet på fisken.

- Vi har ambisjon om å være ledende innen miljøvennlig bekjempelse av lakselus og foretrukken samarbeidspartner til oppdrettsbransjen, sier Christian Bjørnsen, CEO i Harbor AS.