Phillips LED-lys på lokaliteten Saltkjelen. Foto: Lingalaks
Phillips LED-lys på lokaliteten Saltkjelen. Foto: Lingalaks

10 % raskere tilvekst med LED-lys - Fremdeles mye å hente

Analyser utført av Philips viser at LED-lys både gir 10 % raskere tilvekst og 10 % lavere biologisk fôrfaktor. Hos oppdretteren Lingalaks ser de både god tilvekst, redusert lusepåslag og samtidig kan de forhindre kjønnsmodning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Kyst.no skreiv i mars 2016 at det Hardangerbaserte oppdrettselskapet Lingalaks har tatt i bruk spesialutviklede lys-systemer for akvakulturnæringen, der de bruker LED-lys for å øke tilveksten på fisken. På denne måten mener selskapet at de gir laksen en bedre fiskevelferd, i tillegg ønsket de å undersøke hvordan man kan bruke lys-systemet for å minimere påslag av lakselus.

Veterinær Kasper Løberg Tangen, operativ leder hos Lingalaks sier til kyst.no at de ser gode resultater med bruk av LED-lys, flere måneder senere.

Kasper Løberg Tangen, veterinær og operativ leder for Lingalaks. Foto: Privat.
Kasper Løberg Tangen, veterinær og operativ leder for Lingalaks. Foto: Privat.

- LED-lysene har fungert veldig bra. De er svært driftssikre, og forhindrer kjønnsmodning i minst like stor grad som tradisjonell lysstyring, påpeker han.

Selskapet startet i fjor høst med lysene som de mener gir en ny og mer bærekraftig metode for å øke produksjonen og bekjempe lakselus. De ser at dette reduserer behovet for bruk av kjemikalier i matproduksjonen.

Les også: LED-lys gir laksen bedre tilvekst – og hindrer kanskje lus 

- Mye å hente

- Analyser viser at det gir både ca. 10 % raskere tilvekst (SGR) og cirka 10 % lavere biologisk fôrfaktor (bFF) når fisken er slaktet. På vinteren er tilveksten også vesentlig høyere enn 10 %, men utover sommeren ser vi en viss kompensasjonsvekst på fisk som har hatt tradisjonell lysstyring. Slakteresultat viser altså likevel så gode resultater som 10 % høyere SGR og 10 % lavere bFF, opplyser Tangen.

Philips LED-lys. Foto: Lingalaks
Philips LED-lys. Foto: Lingalaks

- Disse resultatene er så lovende at vi til vinteren vil teste ut LED-lys på fisk som i utgangspunktet ikke trenger lysstyring mot kjønnsmodning. Dette for å teste ut om vi kan få tilsvarende tilvekstreslutater også på andre grupper. Her kan det være mye å hente, legger han til.

Om Lingalaks klarer å fjerne behovet for bare én kjemikaliebehandling med forebyggende tiltak som LED-lys på dypere vann, vil man kunne spare flere titalls øre per produsert kilo fisk ifølge oppdretteren. Når man vet at selskapet produserer 10-12 000 tonn laks hvert år, beløper dette seg raskt til millioner av kroner.

Tangen opplyser at de ser 40-57 prosent reduksjon i påslag av lus ved bruk av LED-lys (senket ned til ca. 8 meters dyp i deler av perioden) sammenliknet med halogenlys/uten lys.

Philips startet i 2012 med felt forsøk og samarbeidet i forkant med universitetsmiljøer i selve utviklingen av lys til laks. Dette ble lansert i 2013, og lysene har vært i bruk kommersielt siden. Per dags dato er det 14 selskaper i Norge som bruker lysene, men de er også brukt i Tasmania, Chile, Skottland, Canada og Færøyene.

Ole Fretheim, business development manager i Philips sier at resultatene fra forskningen viser at type lys har mye å si for om man klarer å redusere lusepåslaget og lokke fisken dypere.

- Hvordan man skal få til dette, er noe Philips sammen med universiteter har forsket på. Der vi så på kombinasjon av lys spekter, styrke og fordeling av lyset, sier han. (se figurer under)

Teksten forsetter under figurene. 

Laget for laksens behov

Fretheim opplyser at laks har annerledes sensitivitet og behov i forhold til lys enn mennesker, med mange lysfølsomme reseptorer og godt fargesyn.

-  LED-lyset fra Philips har et unikt lys spekter som er laget etter laksens behov for synlig lys, men også å virke optimalt som anti-modningslys. I tillegg er det gjort en del andre tilpasninger for kunne få et klart og tydelig lys skille i vannsøylen som gjør at fisken vil stå under lyset og veldig rolig dimming så den ikke blir stresset ved start og stopp av lysene, forklarer han til kyst.no.

Ole Fretheim, Business Development Manager,Philips Lighting Aquaculture. Foto: Philips.
Ole Fretheim, Business Development Manager,Philips Lighting Aquaculture. Foto: Philips. 

- Hva har forskningen deres funnet ut?

- Studiene viser at lysene er veldig effektive i å utsette kjønnsmodning, men også at laksen vokser vesentlig bedre gjennom vinteren med denne type belysning sammenlignet med annen LED og Halogen belysning. Fôrfaktoren blir også lavere. Da dette lyset er veldig synlig for laksen og det lager et tydelig lys skille får vi også laksen til å stå under lysene. Dette har vist seg i flere forsøk at lusepåslaget blir mye lavere, sammenlignet med merder med andre lys og uten lys, utdyper han.

De påpeker at det er viktig å sørge for å lyse opp veldig store deler av merden med godt lys for laksen. Dette gjør at den kan stime og oppholde seg på det ønskede temperaturpreferanse og ha nok lys. Det er også viktig at fisken kan utnytte alt lyset som kommer fra lampen.

Fretheim sier det er mye forskning som har vist de fordelene man kan få ved optimalisering av lys til laks og Philips har brukt sin lys kompetanse til å gjøre dette praktisk mulig i kommersiell skala.

- Det er enkelt å implementere og vil gi oppdrettere mange flere produksjonsmessige fordeler, påpeker han.

Luseverktøyene fungerer

Når det gjelder lus har Lingalaks fokus på forebyggende arbeid, med påslagshemmer i fôr. Samtidig bruker de leppefisk og rognkjeks som Tangen mener er svært viktig.

- Avlusing ser vi som beredskap, og der benytter vi Thermolicer. Det gir lav dødelighet på laksen og god effekt mot lus. Vi har som strategi å avluse på 0,2 kjønnsmoden hunnlus på merdnivå da vi ser at dette reduserer lusepresset såpass mye i hver enkelt merd og i anlegget for øvrig at vi totalt sett får færre avlusinger (enn om vi hadde valgt å avluse på 0,5 kjønnsmodne hunnlus på lokalitetsnivå) gjennom en generasjon, forklarer operativ-lederen.

Selskapet har også startet med undervannsfôring, men endelige resultater på dette har de enda ikke.

- Data vil bli analysert i nærmeste framtid, så om en måneds tid kan det hende vi kan si mer om dette, sier Tangen.

Ifølge forskningsrådet har lakselus på få år blitt laksenæringens største utfordringer. Lusebekjempelse utgjør nå inntil 10 prosent av produksjonskostnaden for norsk oppdrettslaks.

  • Lingalaks har syv konsesjoner og to visningskonsesjoner i Hardanger- og Nordhordaland-kommunene Kvam, Kvinnherad og Radøy.