Fiskeriminister Harald Nesvik sier departementet vurderer neste skritt i saken mot «Norwegian Gannet». Foto: Øyvind Sjøthun Røen

- Tar tingrettens beslutning til etterretning

Bergen Tingrett ga nylig «Norwegian Gannet» grønt lys til å fortsette driften som normalt. Nå sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik til Kyst.no at de vurderer neste skritt i saken.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nærings- og fiskeridepartementet fattet den 3. desember vedtak om at Hav Line, med slaktebåten «Norwegian Gannet», er bundet av kravet om innlands sortering og feilretting av fisk, i henhold til fiskekvalitetsforskriftens paragraf 17.

Departementet omgjorde med det Mattilsynets vedtak av 5. november, ettersom departementet mente at Mattilsynets lovtolkning var ugyldig.

- Vi understreker med dette at fisk som har skader skal sorteres og feilrettes innenlands før den omsettes, såkalt produksjonsfisk, skrev de den gang.

Departementet har også vurdert Hav Lines søknad om dispensasjon fra forskriften. 

- Vi har konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens krav til sortering og feilretting, sier Nesvik til Kyst.no, som understreker at Hav Line har fått klagefrist i saken til 25 januar.

- Vurderer neste skritt

Som kjent, overkjørte Bergen Tingrett nylig vedtaket fra Nærings- og fiskeridepartmentet, og gav med det grønt lys til Hav Line og «Norwegian Gannet»

Nesvik sier til Kyst.no at de tar tingrettens beslutning til etterretning.

- Departementets tolkning av fiskekvalitetsforskriften ligger fast, og vi vurderer nå neste skritt i saken, slår han fast.