Norwegian Gannet får nå lov å drive som planlagt, inntil videre. Her under dåp i Bergen. Foto: Ole Andreas Drønen.
Norwegian Gannet får nå lov å drive som planlagt, inntil videre. Her under dåp i Bergen. Foto: Ole Andreas Drønen.

- Nesviks argument blir mer og mer utvasket

Argumentet til Nesvik om at eksport av produksjonsfisk kan skade omdømme, blir mer og mer utvasket for hver dag som går. Det sier Hav Lines advokat Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han understreker at «Norwegian Gannet» nå driver lovlig drift til Danmark. Advokaten håper at departementet nå vil respektere avgjørelsen fra Bergen Tingrett. 

Nylig ble det klart at Bergen Tingrett slo fast at Nærings- og fiskeridepartementet har tolket matloven og kvalitetsforskriften feil, og ga dermed klarsignal til at «Norwegian Gannet» kan transportere produksjonsfisk som normalt til Danmark.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik sa etterpå til Kyst.no at de hadde konkludert med at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra fiskekvalitetsforskriftens krav til sortering og feilretting, og at de nå vurderer neste skritt i saken.

Advokaten til Hav Line, Trond Hatland, sier de nå håper at Nærings- og fiskeridepartementet vil ta til fornuften.

- Bergen Tingrett konkluderte med at «Norwegian Gannet» har lov til å frakte usortert fisk til Danmark. Vi håper departementet respekterer avgjørelsen fra tingretten. Det er en svært omfattende og grundig avgjørelse Bergen Tingrett har levert, og vi har registrert at fiskeriministeren ikke er helt fornøyd med utfallet av denne.

- Kan kreve ny behandling

Hatland forteller at departementet nå kan velge å kreve ytterlige forhandlinger for å få en ny behandling i tingretten. Han understreker at kjennelsen fra Bergen Tingrett nå har vært der i 14 dager, uten at NFD har foretatt seg noe foreløpig. Ettersom forføyningen fra tingretten ikke har noe tidsbegrensning, så har heller ikke NFD en frist for å kreve ny behandling av saken.

Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen sier at han håper nå at Nærings- og fiskeridepartementet vil ta til fornuften. Foto: Thommessen
Trond Hatland fra advokatfirmaet Thommessen sier at han håper nå at Nærings- og fiskeridepartementet vil ta til fornuften. Foto: Thommessen

- Tiden går og fartøyet er i drift. «Norwegian Gannet» kan nå være i full drift helt til det eventuelt foreligger en motsatt avgjørelse etter en ny behandlingsrunde for domstolene. Ser man på den fisken som er levert i Danmark av fartøyet, så er den av fantastisk kvalitet, og miljøgevinsten er udiskutabel. Resultatene taler for seg selv, og argumentet til Nesvik om at det kan skade omdømme, blir mer og mer utvasket for hver dag som går.

Tøys fra 80-90 tallet

Advokaten kan også fortelle at sorteringen i Danmark har fungert strålende, og fisken som har gått ut til markedet har vært av svært god kvalitet.

- Du kan gjerne spekulere i forkant hvordan dette vil slå ut på omdømme, men de argumentene blir jo helt borte nå. Det var sånt tøys man kunne si på 80-90 tallet, men de argumentene holder ikke i dag.

Han kan fortelle at «Norwegian Gannet» nå har vært ganske mange ganger i Danmark og levert fisk fra Norge.

- Båten har ikke gått med full kapasitet, men den er på vei til å drive for fullt og levere flere ganger i uken, slår han fast.

Driver lovlig enn så lenge

Etter at vedtaket fra NFD ble erklært ugyldig av Bergen Tingrett, behøver ikke Hav Line å foreta seg noe i forhold til klagefristen på NFDs vedtak som var satt til 25. januar.

- Det kan godt være at Hav Line vil sende inn en klage, men det vil i så fall være for å gi regjeringen en mulighet til å ta til fornuften og trekke seg ut av saken. Vi mener fiskeriministeren opptrer lite konstruktivt, og det kan være regjeringen vil se litt annerledes på det. 

Rent juridisk trenger ikke Hav Line å sende inn klage, da de med kjennelsen fra Bergen Tingrett kan operere lovlig, inntil NFD eventuelt krever ny behandling og det foreligger en avgjørelse som kommer til en annen konklusjon enn Bergen Tingrett.