Administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen er svært fornøyd med vedtaket fra Tingretten. Foto: Therese Soltveit

Ny utvikling i «Gannet»-saken: Tingretten overkjører fiskeriministeren

Bergen Tingrett slår fast at Nærings- og fiskeridepartementet har tolket matloven og kvalitetsforskriften feil, og legger nå til grunn at «Norwegian Gannet» kan transportere produksjonsfisk som normalt til Danmark.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mandag ble det kjent at fiskeriministeren hadde bestemt seg for å stanse Hav Lines banebrytende prosjekt, «Norwegian Gannet», over en teknikalitet. Konsekvensene ville blitt dramatiske og Hav Line gikk til Bergen tingrett for å få en midlertidig forføyning.

- Kort oppsummert har NFD tolket Kvalitetsforskriften § 17 i strid med matloven og formålet med denne, skriver retten. 

- Dette gir håp

- Dette var utrolig gode nyheter for oss. Dette gir nytt håp for den største klimainnovasjonen i norsk oppdrettsnæring og stanser raseringen av hundre norske arbeidsplasser og en milliardinvestering i Bergen, sier Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line. 

Skipet Norwegian Gannet er konstruert for å hente fisk direkte fra merdene, slakte fisken om bord og frakte den direkte til verdensmarkedet via mottakssentral i Hirtshals. 

- Politikerne ber næringen innovere og ta klimaansvar. Norwegian Gannet fjerner 200 vogntog fra veien hver eneste uke og hever kvaliteten på produktet enormt. Mattilsynet og Fylkesmannens miljøavdeling har uttrykt sin støtte, samt sentrale forskningsmiljø og miljøvernorganisasjoner. Det var et stort sjokk at fiskeriministeren valgte å gå mot all denne ekspertisen. Vi er glade for at retten ser det på samme måte, sier Arnesen og fortsetter:  

- Nå håper vi politikerne følger opp, tar ansvar og sikrer at prosjektet får utvikle seg videre. 

Tingretten enig med Mattilsynet

Mattilsynet, som er departementets fagorgan, mener at eliminering av transport av levende fisk, bruk av slaktemerd, og færre og mer skånsom håndtering av fisken medfører en betydelig bedre fiskevelferd, kraftig reduksjon i risikoen for sykdomsspredning, utslipp og rømning. Videre mener Mattilsynet at forbedret fiskevelferd, håndtering og forbedret kjøling vil ha positiv effekt på kjøttkvalitet og holdbarhet. 

Bergen tingrett stiller seg bak både Mattilsynets vedtak og Hav Lines tolkninger:

«Retten mener at det er mest sannsynlig at Mattilsynets tolkning av Kvalitetsforskriften § 17 i vedtak av 5. november 2018 er riktig, og at omgjøringsvedtaket til NFD av 3. desember 2018 er uriktig. En konsekvens av dette er at Hav Line er i samme situasjon som før NFD’s vedtak ble fattet. Retten legger derfor til grunn at Hav Line kan transportere usortert fisk til Danmark», skriver tingretten.

I tillegg får Hav Line dekket sakskostnader i forbindelse med saken.