Administrerende direktør i Hav Line, Carl-Erik Arnesen mener man må kunne finne midlertidige ordninger som ivaretar Gannet sitt virke. Foto: Pål Mugaas Jensen.

Gannet-saken: - Skal møtes i retten om få dager

Nærings- og fiskeridepartementet krever nå at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands, noe som kan stikke kjepper i hjulene for Hav Line og «Norwegian Gannet».

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den 31. januar 2019 sendte Mattilsynet et forslag om å endre fiskekvalitetsforskriften paragraf 17  på høring. Her ble det presisert at sortering av oppdrettsfisk skal skje innenlands.

Høringsfristen gikk ut 15. mars 2019 og den reviderte forskriften der denne presiseringen inngår, trer i følge Nærings- og fiskeridepartementet i kraft umiddelbart. 

- Bør finnes midtlertidige ordninger

Carl-Erik Arnesen, administrerende direktør i Hav Line forteller til Kyst.no at de ikke fikk noe forhåndsvarsel på vedtaket som kom i dag.

- Hav Line er imidlertid nå i dialog med NFD, og vi oppfatter at NFD har forståelse for at der bør finnes ryddige og i hvert fall midlertidige ordninger som ivaretar de forpliktelser og oppdrag Hav Line har, forteller han.

Arnesen sier NFD også er kjent med deres synspunkter knyttet til selve forskriftsendringen, herunder at de mener endringen ikke har hjemmel i Matloven som er hjemmelsloven for denne forskriften, samt at de mener den strider mot Norges forpliktelser under EØS-avtalen.

Møtes i retten

Han påpeker at det også i de nærmeste dagene skal fastsettes et tidspunkt for rettsmøte i saken.

- Hav Line har fortsatt troen på dialog, og at fornuftige løsninger kan finnes som sikrer den fortsatte gjennomføringen av et stort innovasjons- og miljøprosjekt for næringen.

Hav Line sjefen understreker at alt prosjektet deres gjør er sterkt etterspurt av politikere, lokalmiljøer og næringen selv. Han mener Norwegian Gannet hever kvaliteten betydelig, øker effektiviteten, skaper kompetansearbeidsplasser og kutter utslippene dramatisk.

- Prosjektet er utsatt for skremselspropaganda fra selskapets konkurrenter. Nå kan det se ut til at skremselspropagandaen har fått gjennomslag i regjeringen, slår han fast.

Må tenke nytt og annerledes

Arnesen mener man ikke vil komme i nærheten av å nå målene for hverken klima, miljø eller vekst uten å tenke nytt og gjøre ting annerledes.

- Alvorlige ulykker med utenlandske vogntog og flaskehalsproblematikken på veiene viser gang på gang at noe må gjøres. Og det er nettopp det Norwegian Gannet har gjort. Skipet fjerner 150 trailere fra veien - hver eneste uke. Totalt vil CO2-utslippene halveres sammenlignet med dagens praksis, hevder han.

Ifølge Arnesen er Nofima med og blant annet dokumenterer at prosjektet er et stort løft for dyrevelferden, samt at forbrukere får et ferskere og bedre sluttprodukt. Arnesen mener det nettopp er dette Kvalitetsforskriften skal sikre - og det har politikerne bestilt.

- NFD sitt valg om å stramme til en regel fra 80-tallet gjennom sin forskriftsendring er da basert på rene spekulasjoner og skremselspropaganda. Der finnes ikke dokumentasjon på risikoen for omdømmetap, tvert imot begrenser slike tilstrammninger mulighetene for innovasjon og en bedring av både kvalitet og fiskevelferd, sier han avsluntingsvis.