Foto av merder: Norges Sjømatråd/Johan Wildhagen.
Foto av merder: Norges Sjømatråd/Johan Wildhagen.

Nye vurderinger kan endre trafikklyssystemet

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nordhordland til Stad er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 5 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Publisert

Dette kommer fram i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2021. Det skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2021 sammen med analysene som ble gjort i 2020 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2021

Styringsgruppens vurdering for 2021 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som liten

 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30 %   

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30%

Usikkerheten vurderes som middels med retning mot < 10 %

 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30%  

Usikkerheten vurderes som stor med retning mot < 10 %

 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som liten

Trafikklys-fargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

Hvilken farge de ulike områdene får, blir fastsatt av NFD på et senere tidspunkt.

Bruker data fra luseovervåkingen

Havforskningsinstituttet sine data omfatter blant annet:

 • luseinfeksjonen på trålfanget laks som er tilordnet hjemelv (les mer om dette i nyhetssaken: Tallfester dødelighet på villaks fra elvene)
 • data fra ruse og garnfangst av sjøørret/sjørøye
 • data fra lakseruser og vaktbur

Disse dataene er innhentet gjennom prosjektet nasjonal overvåking av lakselus (NALO), som gjøres i samarbeid med NINA og NORCE.

Hvem er med i ekspert- og styringsgruppene?

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

 • Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)
 • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet
 • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen:

Ekspertgruppens leder og redaktør:

 • Knut W. Vollset, forsker ved NORCE 

Ekspertgruppens nestleder:

 • Frank Nilsen, professor ved Universitetet i Bergen

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk):

 • Ingrid Ellingsen, seniorforsker ved SINTEF Ocean AS
 • Bengt Finstad, professor ved NTNU
 • Ørjan Karlsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Mari Myksvoll, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Leif Christian Stige, seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI)
 • Harald Sægrov, forsker ved Rådgivende Biologer AS
 • Ola Ugedal, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Lars Qviller, forsker ved Veterinærinstituttet (VI)

Ekspertgruppens sekretær:

 • Sussie Dalvin, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
Oversikt over produksjonsområdene. Kilde: Havforskningsinstituttet
Oversikt over produksjonsområdene. Kilde: Havforskningsinstituttet