Foto av merder: Norges Sjømatråd/Johan Wildhagen.

Nye vurderinger kan endre trafikklyssystemet

Produksjonsområdene 3 fra Karmøy til Sotra og 4 fra Nordhordland til Stad er i kategorien med høyest sannsynlig dødelighet av villaks forårsaket av lakselus. Områdene 5 og 7 ligger i den mellomste kategorien, mens de resterende ni områdene er vurdert til å ha lav sannsynlig dødelighet.

Publisert Sist oppdatert

Dette kommer fram i vurderingen som Styringsgruppen for lakselusepåvirkning har overlevert til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Styringsgruppens vurderinger til departementet er basert på ekspertgruppens vurderinger av lakseluspåvirkning i de 13 produksjonsområdene i 2021. Det skriver Havforskningsinstituttet på sin hjemmeside.

NFD vil blant annet bruke vurderingen for 2021 sammen med analysene som ble gjort i 2020 når de avgjør i hvilke områder det kan bli endringer i produksjonen av oppdrettslaks fra 2022.

Slik ble analysen for produksjonsområdene i 2021

Styringsgruppens vurdering for 2021 er at følgende sannsynligheter for lakselusindusert dødelighet hos villaks i produksjonsområdene gjelder:

 • Produksjonsområde 1 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som liten

 • Produksjonsområde 2 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 3 sannsynlig dødelighet > 30 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 4 sannsynlig dødelighet > 30 %   

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 5 sannsynlig dødelighet 10-30%

Usikkerheten vurderes som middels med retning mot < 10 %

 • Produksjonsområde 6 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 7 sannsynlig dødelighet 10-30%  

Usikkerheten vurderes som stor med retning mot < 10 %

 • Produksjonsområde 8 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 9 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 10 sannsynlig dødelighet < 10 %

Usikkerheten vurderes som stor

 • Produksjonsområde 11 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 12 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som middels

 • Produksjonsområde 13 sannsynlig dødelighet < 10 %  

Usikkerheten vurderes som liten

Trafikklys-fargene

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som setter farge på trafikklysene som styrer i hvilke områder produksjonen kan opprettholdes, økes eller må reduseres.

Oversikt over produksjonsområdene. Kilde: Havforskningsinstituttet

Hvilken farge de ulike områdene får, blir fastsatt av NFD på et senere tidspunkt.

Bruker data fra luseovervåkingen

Havforskningsinstituttet sine data omfatter blant annet:

 • luseinfeksjonen på trålfanget laks som er tilordnet hjemelv (les mer om dette i nyhetssaken: Tallfester dødelighet på villaks fra elvene)
 • data fra ruse og garnfangst av sjøørret/sjørøye
 • data fra lakseruser og vaktbur

Disse dataene er innhentet gjennom prosjektet nasjonal overvåking av lakselus (NALO), som gjøres i samarbeid med NINA og NORCE.

Hvem er med i ekspert- og styringsgruppene?

Styringsgruppen oppnevnt av NFD:

 • Eirik Biering, Veterinærinstituttet (leder)
 • Karin Kroon Boxaspen, Havforskningsinstituttet
 • Tor F. Næsje, Norsk institutt for naturforskning

Ekspertgruppen oppnevnt av styringsgruppen:

Ekspertgruppens leder og redaktør:

 • Knut W. Vollset, forsker ved NORCE 

Ekspertgruppens nestleder:

 • Frank Nilsen, professor ved Universitetet i Bergen

Ekspertgruppens medlemmer (alfabetisk):

 • Ingrid Ellingsen, seniorforsker ved SINTEF Ocean AS
 • Bengt Finstad, professor ved NTNU
 • Ørjan Karlsen, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Mari Myksvoll, seniorforsker ved Havforskningsinstituttet (HI)
 • Leif Christian Stige, seniorforsker ved Veterinærinstituttet (VI)
 • Harald Sægrov, forsker ved Rådgivende Biologer AS
 • Ola Ugedal, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Lars Qviller, forsker ved Veterinærinstituttet (VI)

Ekspertgruppens sekretær:

 • Sussie Dalvin, forsker ved Havforskningsinstituttet (HI)