Fra venstre - CEO Geir Arne Solheim, Havkraft; Salgs- og markedssjef Ola Staverløkk Elpro; COO Sean Nikolai Haldane, Havkraft.

Havkraft velger Elpro som elektroleverandør til sitt bølgekraftverk

På Verftskonferansen i Ålesund inngikk bølgekraftteknologiselskapet Havkraft AS en avtale med Elpro som vil bidra til å akselerere veksten i bølgekraftbransjen. Det ferske samarbeidet vil gi flere norske oppdrettsselskaper muligheten til å bruke fornybar og opphavsgarantert strøm i sin daglige drift de nærmeste årene.  

Publisert Sist oppdatert

— Vi har stor tro på bølgekraftverket til Havkraft. Vi ser at dette kan være et viktig bidrag til å dekke havbruksnæringens behov for grønn energi, og synes konseptet er svært interessant. Derfor gleder vi oss til å bidra til at norsk næringsliv kan ta i bruk fornybar energi og at nasjoner som i dag er avhengig av fossile kilder for å produsere strøm får et grønt alternativ. 

Det sier Ola Staverløkk, salgs- og markedssjef i Elpro. Elpro har base i Trøndelag, og leverer et bredt spekter av elektrotjenester og elektromekaniske produkter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Elpros fotfeste i det maritime, den høye kompetanse på prosjektering og systemintegrasjon og evnen til å bygge hardføre og høyteknologiske løsninger, er en kombinasjon som gjør dem til en solid partner for Havkraft. 

God match - umiddelbar oppstart

Havkraft fikk anbefalt Elpro gjennom deres felles samarbeidspartner Bosch Rexroth. Etter kontraktsigneringen er partene klare for å sette i gang samarbeidet raskt på flere konkrete prosjekter.

— Vi ser på Elpro som en solid internasjonal partner og en veldig viktig samarbeidspartner i steget mot kommersialisering og masseproduksjon. I korte trekk skal Elpro sørge for å utvikle løsninger for minst mulig tap av elektrisk energi i kraftanlegget etter at vår løsning har konvertert energien i bølgene til rotasjoner i en turbin. Avtalen gir Elpro en rolle som systemintegrator på kraftelektronikk, der de blant annet skal produsere tavler og levere styre- og kontrollsystemer samt et toppsystem, forteller Nikolai Haldane, COO i Havkraft.

I første omgang jobber Havkraft mot oppdrettsnæringen i Norge, men bølgekraftverket er høyaktuelt for en rekke ulike bransjer og kystnære operasjoner der det er hensiktsmessig å produsere sin egen strøm, både her til lands og i utlandet. Konseptet som Havkraft har patentert er modulbasert og veldig skalerbart, så du får den effekten du har behov for.  

Piloter er allerede satt ut hos kunder som er involvert i utviklingen, og nå skal de elektriske løsningene fra Elpro testes og kvalitetssikres før bølgekraftverket blir tilgjengelig for hele markedet. 

Fornybar strøm til havbruksnæringen 

I dag bruker mange oppdrettere dieselaggregater på fôrflåtene. Alternativet med landstrøm er i mange tilfeller ikke stort bedre, mener Haldane. 

— Utbyggingen av landstrøm til aktiviteter til havs er ikke alltid en god løsning. En slik utbygging medfører naturinngrep, forutsetter at lokalt strømnett har tilstrekkelig kapasitet og er lite fleksibelt all den tid oppdrettsanlegget flyttes til nye lokasjoner. Å levere ren, fornybar energi lokalt ved å bygge ut kapasiteten i havrommet er et mer energieffektivt alternativ som vi gleder oss til å tilby akvakulturnæringen og andre kystnære operasjoner. 

Slik fungerer kraftverket 

Havkraft bygger konstruksjonen med moderne teknologi. Konstruksjonen har flere kamre som splitter opp bølgene og tar ut ulike bølgefrekvenser, noe som gjør at et bredere spekter av bølger blir fanget opp og virkningsgraden øker betraktelig. 

— Inni kamrene dannes det vannstempler som beveger seg opp og ned i takt med bølgene. Vannstemplene lager trykk og vakuum over vannstemplene, og luftstrømmen presses opp i turbinen og suges ned gjennom turbinen. Denne bevegelsesenergien dannes deretter om til elektrisk energi, forklarer Haldane. 

Ingen påvirkning på dyreliv

I tillegg til at strømmen fra bølgekraftverket er fornybar, slipper ikke selve konstruksjonen ut miljøgifter og er generelt skånsom mot omgivelsene. 

— Mange fornybare energikilder krever at man beslaglegger store arealer. Det gjør ikke et bølgekraftverk. Havkrafts bølgekraftverk er rundt 50 ganger mer arealeffektive enn solcelleanlegg med samme mengde kraftproduksjon. Det er klart at dette betyr noe i en verden der naturen er under kraftig press. Kraftverket til Havkraft slipper heller ikke ut co2, forurenser ikke omgivelsene eller skader livet i havet. Vi er veldig stolte over å jobbe med et så bærekraftig, innovativt og rent produkt. Dette er i tråd med vår visjon om å realisere en bærekraftig, elektrisk fremtid, sier Staverløkk i Elpro.

Han får støtte fra Haldane i Havkraft:

—Vi produserer konstruksjonene våre av materialer som gir lang levetid og minimale vedlikeholdskostnader. Vi ønsker at våre kraftverk skal produsere ren, fornybar energi gjennom flere generasjoner, og på den måten sørge for at vår menneskelige aktivitet og ressursbeslag begrenses til et minimum.

Internasjonale ambisjoner

Parallelt med kommersialiseringen i Norge, jobber Havkraft med en oppskaleringsstrategi for rask vekst internasjonalt. 

— Verden skriker etter denne type løsninger, som er fornybare, enkle og ikke krever store naturinngrep. Som eksempel er det en rekke øysamfunn i verden som ikke får tilstrekkelig energi uten å bruke fossile kilder. Vi tror at vår løsning på sikt kan bidra til en mer bærekraftig verden ved å bidra til reduserte utslipp, mer rettferdig fordeling av ressurser og bedre økonomi i ulike lokalsamfunn, avslutter Haldane, som allerede jobber innledende med kunder både i Europa, Asia og Afrika.