Om alt går som planlagt kan første generasjon fisk slaktes høsten 2021. Foto: ScaleAQ

Byggestart for Havlandet med RAS anlegg

Havlandet i Florø skal i gang med landbasert produksjon av laks med ras teknologi i et pilotanlegg som bygges nå. Det unike er at laksen skal produseres helt frem til slaktevekt på land.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Erfaringene de får gjennom pilotanlegget skal brukes til en storskala satsing i Norges vestligste by.

Kan nå 30 000 tonn

Etter mer enn to år med grundige forberedelser og planlegging, skal Havlandet i Florø i gang med oppføring av sin første landbaserte produksjon av laks ved å bygge et pilotanlegg med RAS teknologi. Selskapet har mer enn 17 års erfaring med landbasert oppdrett av andre arter. 

- Første trinn i en langsiktig oppbygging av betydelige produksjonsvolumer av laks er å ta frem to generasjoner i pilotanlegget, forteller Geir Johannesen i Havlandet Havbruk.

Havlandet har drevet med landbasert oppdrett siden 2002. Her viser Stine frem en 5. generasjons torsk. Foto: Havlandet

- Filosofien er å begynne i liten skala og så ta steg for steg, basert på systematisk læring og faglig utvikling. Med oss på laget har vi fått ScaleAQ som skal levere RAS teknologien til anlegget. Vi har allerede en konsesjon på 10 000 tonn laks på land. Planene er å bygge et storskalaanlegg basert på erfaringene fra piloten. Arealmessig kan det utvikles produksjonsanlegg med kapasitet på mer enn 30 000 tonn laks i tillegg til en betydelig produksjon av torsk. I et langt perspektiv over 30-50 år, vil man i Florø, på Fjord Base, se en gradvis innfasing av oppdrett på land hvor samtidig olje- og gass virksomhet tar mindre plass. 

Piloten vil bli stor nok til å produsere 200 tonn laks. Det er innvilget en støtte på 15 millioner NOK fra Innovasjon Norge i tillegg til støtte fra Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Vest. Anslått kostnad er i dag i overkant av 50 millioner. 

Vil ha fisken til 5 kg på land

- Ras anlegg finnes det jo etter hvert mange av forteller Børge Søraas VP Landbased i ScaleAQ. Men det er ikke mange som har tatt steget ut og produserer fisken frem til slaktevekt. Dette er vårt første prosjekt i Norge der laks skal leves hele livet sitt på land, tidligere har vi bare gjort dette utenfor landets grenser. Vi ser frem til å begynne på jobben og ser for oss at dette blir et fint utstillingsvindu både for oss og Havlandet. 

Innovasjon og autonome løsninger

Bård Skjelstad er CTO i ScaleAQ. Foto: ScaleAQ

Det er et uttalt mål fra begge parter om at samarbeidet også skal omfatte utviklingsarbeid. ScaleAQ ønsker å knytte anlegget til sin eksisterende prosjektaktivitet mot automasjon og utvikling av landanlegg, hvor det jobbes med målsetninger om å utvikle ny teknologi for datainnsamling, analyse, autonomi og vedlikehold av smolt og postsmoltanlegg. 

- Med dagens teknologi blir mange avgjørelser tatt basert på subjektive oppfatninger og erfaringer forteller Bård Skjelstad CTO i ScaleAQ.

Børge Søraas VP Landbased i ScaleAQ. Foto: ScaleAQ

- Det finnes også mange manuelle operasjoner som kunne vært gjort tryggere og mer effektivt både for fisk og personell, og som kunne gitt oss gode data for konstant evaluering, kontroll og utvikling. På sikt ser vi for oss større grad av autonomi, både av teknologiske og biologiske hensyn. Vi tror av Havlandet prosjektet og lærdommen derfra kan bli viktig for næringen fremover, ikke minst fordi vår partner her virker veldig motivert for denne tilnærmingen, avslutter Skjelstad.

Byggestart januar 2020

Første spadetak er allerede tatt, men prosjektet starter for alvor rett etter nyttår og planen er at å sette inn smolt i Q3 2020. Om alt går som planlagt kan første generasjon fisk slaktes høsten 2021