Om et par uker skal den første generasjonen med havmerd-laks slaktes. Foto: SalMar

Nærmer seg slakteklar fisk i havmerden

Sjømatdagene: Olav-Andreas Ervik, administrerende direktør i SalMar, sier det nærmer seg mål med første generasjonen laks i havmerden, og det ser lovende ut.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Den første laksen fra den mye omtalte havmerden Ocean Farm 1 ble test-slaktet 12 september 2018, omtrent ett år etter at fisken gikk i sjøen.

- God tilvekst og lav dødelighet

Olav-Andreas Ervik, administrerende direktør i SalMar forteller at det har vært en god tilvekst og lav dødelighet på fisken.

- Om et par uker så er vi i mål med første generasjonen. Siden vi ikke er helt i mål, så har vi ikke gjort noen fullstendig evaluering enda, men det jeg kan si er at det foreløpig ser veldig bra ut.

Olav-Andreas Ervik, administrerende direktør i SalMar under foredraget på Sjømatdagene på Hell. Foto: Ole Andreas Drønen.

Ervik forteller at de spesielt har hatt gode erfaringer med tanke på biologibiten. 

- Vi har erfart meget god tilvekst, vi slakter en veldig fin, jevn og god fisk, med god kvalitet. Det har vært lav dødelighet, og vi har hatt lave lusenivå i havmerden. 

Uheldig hendelse

Selskapet har også fått erfare rømming fra havmerden, og dette er noe administrerende direktør sier de helst skulle vært foruten.

- Når det først skjer, så er det viktig å ta med seg den lærdommen videre, og sørge for at vi minimerer risikoen for at noe sånt skal skje igjen, poengterer han.

Erfaringene selskapet har samlet seg fra driften av Ocean Farm 1, forteller Ervik de skal bruke for å ha enda bedre driftsforutsetninger i fremtiden, og drive en kontinuerlig utvikling.

Et steg lenger ut

Nå skal selskapet ta steget enda lengre ut, der laksen naturlig oppholder seg når den skal vokse, med satsingen på utviklingskonseptet «Smart Fish Farm» i lag med MariCulture AS, som SalMar har kjøpt seg inn i.

- Vi blir med denne merden uavhengig av hjelp utenfra. Jeg tenker da på servicefartøy og lignende som vi slipper.

Merden er inndelt i åtte soner, og kan ligge ute i åpent hav, og er konstruert for å håndtere 30 meter høye bølger. Den har en diameter på 160 meter og den kan huse tre millioner laks.

SalMar har som siktemål å etablere dypvannsmerden i Norskehavet utenfor trøndelagskysten. På den måten kan dypvannsmerden inngå i selskapets omfattende industrielle infrastruktur i denne regionen.