Det er Pure Salmon Kaldnes som har totalentreprisen til det som skal bli verdens største settefiskanlegg. Nå har Helland Silosystem fått en delkontrakt. Illustrasjon: SalMar:

Skal levere fôringsanlegget til verdens største settefiskanlegg - største enkeltordre i bedriftens historie

Helland Silosystem og Pure Salmon Kaldnes har signert avtale om leveranse av fôringsanlegget til verdens største settefiskanlegg, Salmars Tjuin.

Publisert

- Dette er en milepæl hos oss, vår største enkeltordre i bedriftens historie, og vi har jobbet med fôrlagring og logistikk til havbruk siden slutten av 70 tallet, forteller Helland Silosystem i en pressemelding.

Deres siste leveranse før dette var til Salten smolt AS ved Bodø.

Helland Silosystem produserer sitt fôrhåndteringsutstyr i fabrikklokaler på Ålgård, 3mil sør for Stavanger.

Videre opplyser de at Pure Salmon Kaldnes har implementert styringen av fôrhåndteringen i toppsystemet, slik at det blir brukervennlig og en kan styre fôringen ut fra parameter med vannkvalitet.

Helland Silosystem har utviklet eget fôrhandteringsutstyr fra påfylling av silo, veiing, fylling til forautomater og forautomater, som er tilpasset små og store landbaserte anlegg.

- Vi produserer og tilpasser utstyret til de høye kravene det er til skånsom fôrhåndtering, og med eget testsenter på fabrikken har vi god kontroll på å finne riktig transportør mtp kapasitet og skånsomhet, sier de.

Selskapet mener mye av fôrhåndteringsutstyret som i dag blir levert til landbasert fiskeoppdrett, er basert på landbruksutstyr som de hevder ikke er tilpasset kravene som stilles til skånsomhet og funksjon.

- I landbruk opererer de med 5-8% støv som akseptabelt, og da mener vi at ikke kan sette inn landbruksutstyr for å håndtere fiskefôr. Den største driftskostnaden i et oppdrettsanlegg er fôret, og det er store mengder som går hver dag.  Det er viktig å ha skånsom håndtering og riktig fôring for optimal vekst. Fôrer du for mye går pelletsen inn i renseanlegget. Fôr-rester påvirker vannkvaliteten, belaster biofilteret, må renses ut og fraktes vekk. Det er å kaste penger på sjøen, bokstavlig talt, understreker de.

De påpeker at det er klar synergi mellom fôring og vannkvalitet.

- Så for å oppnå optimal vekst av fisk og god utnytting av fôret er det viktig at at det er kvalitet i alle ledd og at dette samkjøres.