Oppfinner Henry Helgheim forklarer for fiskeriminister Per Sandberg hvordan Lice Tube virker.

Den mekaniske leppefisken skal nå testes i sjøen

Med fiskeriminister Per Sandberg til stede kunne Henry Helgheim fortelle om de neste stegene i utviklingen av en mekanisk rensefisk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

LiceTube, som konseptet heter, har nå vært testet på Akvariet i Bergen i et halvt års tid.

- Det har gått over all forventning. Vi har vært i en avklaringsfase der vi rett og slett ville teste om fisken var villig til å gå inn i tuben og svømme mot strømmen. Det har vi nå fått svar på at den gjør, så dette er svært positivt, sier oppfinner Henry Helgheim til Kyst.no.

Enheten senkes i merden.

Han har hatt Lerøy med som birdragsytere i denne avklaringsfasen de har vært igjennom på Akvariet.

- Vi har fått signaler på at de vil være med å bidra videre så lenge det er framgang i prosjektet. Innovasjon Norge har meddelt at de ønsker å være med å støtte oss i kommende fase, men det formelle gjenstår. Når dette er på plass er vi i gang med å få produsert ny tube beregnet for å stå i merd.

Den skal da ut i en forskningsmerd. Helgheim regener med det vil ta ca 2 mnd å få produsert ny Licetube beregnet for  merd, deretter skal tekniske komponenter installeres. Dimensjonene vil være ca 3x 9 meter.

Fisken skyves fremover av et skyveskott. En og en fisk går så inn i det fremste kammeret der den bedøves, scannes og eventuelt avluses.

- Når vi er ferdig med utvikling av tuben og satt den i merd, skal den testes og godkjennes. Det er derfor vanskelig å si når denne er klar for kommersielt bruk. Biologi og teknologi er kompliserte saker. Man kan aldri forutse hvor lang tid dette vil ta, men jeg er helt sikker på å komme i mål. Vi tar den tid vi må ha, og gjør dette seriøst og grundig, sier han .

Han forteller at i avklaringsfasen på Akvariet har de klart å bevise at de klarer å trekke fisk inn i tube ved hjelp av spesiallys og motstrøm.

- Vi har klart å paralysere fisk i forkammeret til å stå stille ved hjelp av spesialfrevensens lyssetting. Kammerkjøring er kun gjort manuelt på Akvariet. Dette skal nå gjøres automatisert. Ting tar tid, men nødvendigvis ikke lang tid, sier han.

En mekanisk arm med en tupp formet som leppene på en rensefisk, suger lusen av fisken. Etter at lakselusen er fanget kommer det et blink. Lyset dreper lusen, slik at den kan gå rett ut i sjøen igjen.

Under fremvisningen på Akvariet er det tydelig at Per Sandberg lar seg begeistre av det han ser.

- Det er fantastisk spennende. Men jeg er heller ikke overrasket over at slike ting utvikles. Det skjer så utrolig mye i og rundt næringen nå for tiden. Jeg har f.eks. tatt noen dypdykk inn i enkelte av søknadene om utviklingstillatelser, og det er bare så imponerende, sier Sandberg til Kyst.no.

Helgheim forteller at han via sin telefon eller en PC har kunnet kontrollere tuben som har stått på Akvariet. Der har han kunnet regulere lys i ulike farger, hvilke frekvens man kan bruke på lys for å best mulig effekt , og det er plassert kammer inni og utenfor tuben slik at den kan overvåkes 24/7.

 - Vi har også testet manuelt vannstrøm, og lukking og åpning av skyveskott, som er en sentral del av prosessen med å få fisken gjennom systemet.

Han retter samtidig en takk til Akvariet for at de fikk drive uttesting.

- Det har vært svært nyttig og vi er veldig takknemlig overfor Akvariet som har latt oss få lov å teste ut dette i deres kar.

At innretningen dermed også har vært eksponert for publikum har bare vært av det gode.

- Dermed har man samtidig fått vist frem noe av det arbeidet som gjøres i kulissene med å bekjempe lakselus i næringen, sier han.

Så langt har man ikke fått testet tubens kapasitet som lusefjerner. Dette knyttes det dermed stor spenning til når en fullskala enhet skal i sjøen over sommeren.

Men det skal foregå omtrent slik:

Mange fisk ledes inn i tuben gjennom bruk av tiltrekkende lys og motstrøm.

Inne i tuben blir en og en fisk ledet inn i et mindre rør, den blir blendet med spesiallys slik at den blir paralysert og står stille der mens den blir scannet og analysert.

Her vil man kunne få ut informasjon som alt fra lengde og vekt, til skader og deformiteter og om fisken har lus. Har den lus, vil en mekanisk rensefiskmunn bli styrt mot lusen og formelig suge den av.

Den ferdig behandlete fisken blir så sluppet ut igjen i andre enden.

Systemet kan enten stå som en kontinuerlig innretning i en merd for å holde lusepresset nede, eller den kan monteres slik at man kjører all fisk gjennom og over i en tilstøtende merd.

- Foruten at man får renset fisk for lus, får man også viktige data om antall lus pr fisk, fiskens størrelse og vekt, om den er syk eller skadet, eller om den er kjønnsmoden. Da kan vi skille denne ut. Det hele kan styres og sees på mobilen eller iPad/PC, forklarer Helgheim.

Han sier de har  regnet ut at en LiceTube med 1 kammer, kan rense om lag ca 3000 fisk i døgnet.

- Det er ingenting i veien for at vi kan lage flere kammer i en Licetube for å øke kapasiteten.

Men hvordan tuben vil bli brukt, vil ikke Helgheim si for bastant.

- Det får oppdretteren bestemme, sier han.