Illustrasjonsfoto av villaks.

Stort villaksprosjekt sjøsatt på Sunnmøre

Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua har engasjert forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE) for å gjennomføre et storstilt forskningsprosjekt med mål om å øke villaks- og sjøørretbestandene på Sunnmøre. Prosjektet skal løpe over 7 år, og har en kostnadsramme på over 10 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Prosjektleder og forsker ved NORCE, Marius Kambestad, forteller at prosjektet er unikt i nasjonal sammenheng.

- Et så omfattende og faglig bredt forskningsprosjekt på laks og sjøørret, konsentrert i én region, er ikke gjennomført i Norge tidligere. I dette prosjektet får vi anledning til å kartlegge en rekke ulike faktorer over flere år. Erfaringene vi høster kan overføres til andre steder med samme utfordringer, sier Kambestad.

Han forteller at prosjektet består av 7 delprosjekter, som hver vil kartlegge en spesifikk problemstilling.

- Hver for seg er lignende delprosjekter gjennomført tidligere, men ikke samtidig og på samme sted. Det banebrytende med vårt prosjekt er at de ulike faktorene vil gi oss et helhetsbilde av utfordringene fiskestammene på Sunnmøre står ovenfor. Det gir oss et unikt grunnlag for å iverksette målrettede tiltak, sier Kambestad.

Han forteller at alle konklusjoner forskerne lander på skal følges opp med konkrete tiltak.

Vil gjenreise Sunnmøre som lakse-eldorado

Siden 1970- og 80-tallet har fangsten av laks og sjøørret på Sunnmøre blitt drastisk redusert. På grunn av svake bestander er store lakseelver som Valldøla og Stordalselva stengt for fiske i 2020. Nå håper talsperson for Lakseelvene på Sunnmøre, Stein Kristian Valdal, at prosjektet kan være med på å gjenreise Sunnmøre som en av landets fremste laksedestinasjoner.

-  For oss som er vokst opp i og rundt lakseelvene er det viktig å snu den negative trenden. Alt ligger til rette for at Sunnmøre igjen skal bli et eldorado for laksefiskere. Men hvis vi skal løse utfordringene fisken står ovenfor må vi først finne ut hva som er i veien. Det kan dette prosjektet bidra til, sier Valdal.

Tar hele verktøykassa i bruk

Administrerende direktør ved Hofseth Aqua, Roger Hofseth, deler Valdals visjoner.

- Hvis vi skal få opp bestandene må vi ta hele verktøykassa i bruk. Det gjør vi i dette prosjektet. For oss er det et privilegium å kunne bidra til å få mer liv i elvene her på Sunnmøre. Vårt mål er at Sunnmøre skal være verdens beste sted å leve for både villfisk og oppdrettsfisk, sier Hofseth.

Hofseth Aqua har påtatt seg det økonomiske ansvaret for prosjektet. Hofseth sier at det er rom for flere partnere i prosjektet.

- Vi tar gjerne med oss flere partnere som ønsker å bidra. Jeg mener at vi som lever av fisk, i årene fremover må stå fremst i rekken for å bevare villaks- og sjøørretstammene i Norge. Dette er en god start, avslutter Hofseth.

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet er et samarbeid mellom Lakseelvene på Sunnmøre og Hofseth Aqua. Prosjektet vil gjennomføres av forskningsinstituttet Norwegian Research Centre (NORCE–LFI).
  • Avtalen strekker seg over en syvårs-periode fra 2020 til 2025.
  • Prosjektet har tre hovedmål:
  • o   Kartlegge bestandsstatus for laks og sjøørret på hele Sunnmøre.
  • o   Identifisere de viktigste årsakene til negativ bestandsutvikling.
  • o   Sette inn tiltak for å øke antallet laks og sjøørret på Sunnmøre.
  • Nærmere 30 vassdrag skal kartlegges og forskes på gjennom prosjektet.
  • Prosjektet består av syv ulike delprosjekter: Bestandsovervåkning, habitatforhold, lakselus, oterens rolle, sjøørretbekker, fiskesykdommer og vannkjemi.
  • Konklusjonene fra prosjektet skal følges opp med konkrete tiltak.