Hofseth sin visningsflåte blir nå fraktet Holmeset på Grytastranda der den har blitt bygget til Vindsnes utenfor Valldal der den skal ligge. Den skal være ferdig ankret opp 19.mai. Foto: Marina Solutions.

Visningsflåte for oppdrett straks på plass i Storfjord

Hofseth har siden i fjor høst jobbet med å få på plass et visningssenter for oppdrett på Sunnmøre, og nå begynner det å nærme seg åpning både av visningssenter på Atlanterhavsparken og visningsflåte i Storfjord.

Publisert Sist oppdatert

Mange lokale entreprenører har den siste tiden virkelig stått på for å bli ferdig med Hofseth sin nye visningsflåte, og på ettermiddag 18. mai blir den fraktet til Vindsnes utenfor Valldal. Den er helt på plass 19.mai.

Hofseth har fått tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål med ti års varighet på 780 tonn MTB i Fjord kommune. Nå har mange jobbet kreativt og mye for at det skal bli spennende og kjekt å få lære mer om oppdrettsnæringen. Prosjektleder i Hofseth International Knut Eilert Hofseth håper mange vil komme å se hvordan de oppdretter fisk.  

- Målet vårt er at flere skal få lære om oppdrettsnæringen. Vi ønsker å vise lokalbefolkning, skoler, barnehager og turister hvordan vi produserer mat. Dette er viktig både for å styrke omdømme til havbruk, men og for å gjøre oss til en attraktiv arbeidsgiver, sier Knut Eilert Røsvik i en pressemelding. 

Les også: Skal overlevere ny visningsflåte til Hofseth Aqua

Til venstre, prosjektleder Hofseth International Knut Eilert Røsvik. I midten, prosjektleder Marina Solutions Einar Åmbakk og til høyre daglig leder Marina Solutions Torgeir Iversen.

Blir operativ fra juni

Hofseth har i dag over 500 ansatte i Møre og Romsdal, og er en av regionens største arbeidsgivere, samtidig som de har hele verdikjeden i oppdrett i kort avstand på Sunnmøre og i Romsdal. Planene er store også for videre vekst, så det er en næring som kommer til å trenge mye kompetanse innen veldig mange felt fremover.    

- Det vil ennå ta litt tid før visningsflåte og visningssenter er klare til å ta imot gjester. På Atlanterhavsparken pågår det nå et intenst arbeid for å bli ferdig til åpning før sommerferien starter. Forflåten er operativ i midten av juni. Båten som skal frakter gjester blir etter planen levert av Maritime Partner i August. Det blir nå jobbet med løsninger for å kunne ta imot gjester så tidlig som mulig, sier han.

Det er Marina Solutions som er totalleverandør av flåten, og listen er lang over lokale entreprenører som har bidratt for at den nå endelig er ferdig. Daglig leder Torgeir Iversen sier at det har vært veldig lærerikt å jobbe med en så kompleks visningsflåte. 

- Det er lagt mye energi helt ned til den minste detalj, og at det skal være enkelt og trygt å bevege seg ombord. Flåten har egen inngang til gjester og visningsdelen, og er godt tilrettelagt for bevegelseshemmede. Vi oppfatter stor interesse for å besøke forflåten og er glade for at den har blitt veldig bra. Dette er og viktig for vår satsting mot havbruk, sier Torgeir Iversen.

Når man kommer på besøk til sjølokaliteten for oppdrett, skriver selskapet at man skal få et godt innblikk i hvordan oppdrett fungerer. Med direktekamera ser man fisken svømme rundt i anlegg og det er lagt opp til at man gjennom både kunnskap og opplevelse skal få lære om næringen.

Visningsturene vil gå fra Valldal og selskapet Uteguiden er hyret inn for å hjelpe til med å gi besøkende en god opplevelse. Røkterne på lokalitet vil og fortelle om arbeidet som skjer på anlegget.

Visningsflåten skriver de får navnet Ivar Heggen, for å hedre en av landets virkelig tidlige oppdrettspionerer fra Valldal.