Hofseth Biocare selger sitt produkt CalGo som et næringssupplement som bl.a. skal bentettheten og ny beinavsetning.

Er kalsiumbeinpulver fra laks ny mat? Hofseth Biocare spurte, nå har Mattilsynet svart

Hofseth Biocare ASA ba Mattilsynet vurdere om Calgo kalsiumbeinpulver fra atlantisk laks faller inn under definisjonen av ny mat i EØS. Nå har Mattilsynet altså konkludert.

Mattilsynet skriver i en uttalelse at siden kalsiumbeinpulver fra atlantisk laks i vesentlig grad har blitt brukt til humant konsum i EØS før 15. mai 1997, har de konkludert med at kalsiumbeinpulver ikke er å regne som ny mat i EØS.

Om Calgo kalsiumbeinpulver

Calgo kalsiumbeinpulver produseres av bein fra atlantisk laks . Laksen hydrolyseres og beinene males opp til beinpulver, som består av kalsium >19% og fosfor >9% i form av kalsium hydroksyapatitt, og kollagenprotein 25-37 %.

Konsultasjon med EU-/EØS-statene og EU-kommisjonen

- Mattilsynet konsulterte de andre EU-/EØS-statene og EU-kommisjonen i løpet av konsultasjonsprosessen. I prosessen kom det fram informasjon om at beinpulver produsert fra atlantisk laks i vesentlig grad har blitt brukt til humant konsum i EØS før 15. mai 1997, skriver de.

Konklusjon

Mattilsynet har på bakgrunn av dette konkludert med at Calgo kalsiumbeinpulver ikke er ny mat i EØS.

Avgjørelsen blir også offentliggjort på EU-kommisjonens nettsider om ny mat.