Eirik Nikolaisen, salgs- og markedsdirektør i Nordlaks. Han mener forslaget fra Finansdepartementet vil medføre unødvendig byråkrati.

- Dette er en særdeles krevende oppgave

- Fiskeridirektoratet mener kapasiteten deres vil bli sprengt om prisråd-ordningen innføres. Det tror vi også. Dette vil medføre unødvendig byråkrati og kostnader for alle parter, sier salgs- og markedsdirektør, Eirik Nikolaisen i Nordlaks.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Nordlaks, som har levert høringssvar på Finansdepartementet forslag om prisråd.

Løsningen Finansdepartementet har lagt frem er sammenlignet med oljenæringen, som i sitt prisråd mottar ca. 1.500 transaksjoner på 20 forskjellige kvaliteter per år. Laksenæringen har ca. 140.000 transaksjoner og mellom 400 og 500 kvaliteter per år, skriver selskapet.

- Selv om prisrådet for olje har vært operativt over lang tid, og omsetningen der i stor grad skjer på en likvid markedsplass for råolje, er det flere saker som må løses i rettsapparatet. Dette kan beslaglegge mye ressurser for aktører i bransjen og departementet. Enkelte saker har hatt et timeforbruk på over 3.600 timer og kostnad for staten på mer enn 7 millioner, sier Nikolaisen.

Mange hensyn å ta

Et av punktene Nordlaks har tatt opp i sitt høringssvar, er nettopp rapporteringskrav.

Høringsnotatet fra regjeringen legger opp til at kostnader skal beregnes fra ekstern kunde tilbake til merdkant. Dette skal danne grunnlag for en normpris, eller snittpris, som igjen skal legges til grunn når skatt skal beregnes.

- Dette er en særdeles krevende oppgave. For å beregne pris på merdkant må det tas hensyn til kvalitet, størrelse, sertifiseringer, brønnbåt-transport, slaktekostnader, prosesseringskostnader, eventuelle frysekostnader, lagerkostnader, transportkostnader, toll og avgifter, valuta med mer, sier Nikolaisen.

Han forklarer at et vogntog kan i seg selv måtte beregnes med kombinasjoner av alle faktorer nevnt ovenfor og gi mange forskjellige priser. For Nordlaks, som i perioder av året leverer over 100 vogntog ut i markedet på en uke, vil jobben med å rapportere riktige priser til Fiskeridirektoratet bli svært krevende.Når det legges opp til at man skal skatte av en normpris (snittpris), så sier det seg selv at mange vil få beregnet en inntekt som avviker fra den beregnede.

- Hvis prinsippet som er uttalt fra regjeringen er at det er reelle priser som skal danne grunnlag for skatt, så vil det danne grunnlag for en stor mengde klagesaker og behov for en betydelig økning av byråkratiet. Det er dette Fiskeridirektoratet også selv har påpekt i sin høringsuttalelse, sier Nikolaisen.

Hele høringsuttalelsen fra Nordlaks, kan du lese her.