Det har vært mye salg av PD-vaksiner i vintermånedene kontra tidligere år. Foto: MSD

Mindre vaksinering i februar

I februar fikk 10,4 millioner laks multivaksine. Det er 1,4 millioner færre enn i februar 2019. Salget av PD-vaksine er mye høyere enn i vintermånedene tidligere år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Statistikken for multivaksine viser lavere omsetning enn noen februar måned de siste ni årene, sier Hilde Mosand, Nordisk markedssjef i MSD Animal Health.

Hittil i år er det omsatt 38,3 millioner doser flerkomponentvaksine, mot 40,7 millioner doser de  første to månedene av 2019.

- Den løpende statistikken (MAT) viser salg av multivaksine på 378  millioner doser de seneste 12 månedene, opp fra 355 milloner doser i foregående tolvmånedersperiode i 2018/19 og fra 338 millioner i tilsvarende periode 2017/2018. Så det selges mer multivaksine enn noen gang, sier Mosand.

Tallgrunnlaget

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot pancreas disease (PD).

Salget av vaksiner med andre komponenter som for eksempel Yersiniose og ILA kommer i tillegg til det som er kommentert her.

Økt PD-vaksinering

Vaksine mot PD kan gis separat eller som en del av flerkomponentvaksinen. I februar ble det solgt 9 millioner doser vaksine med PD-komponent, mot 5,6 millioner doser i februar 2019.

Hittil i år (YTD) er det omsatt 15,4 millioner doser, en dobling fra tilsvarende periode i fjor da det ble solgt 7,7 millioner doser PD-vaksine i Norge.

- Den løpende statistikken viser økning i PD-vaksineringen også de seneste tolv månedene. Det er på nivå med økningen i salget av multivaksine. Så det vi ser nå er en utflating mellom månedene, at salget spres noe mer enn tidligere år. Det kan skyldes flere forhold. Økt bruk av RAS-anlegg og satsing på større smolt er trolig trender som påvirker tidspunktet for vaksinering.

Løpende gjennomsnitt (MAT) viser et salg på 139 millioner doser PD-vaksine de seneste 12 månedene, en økning fra 128,3 millioner doser i tilsvarende tolvmånedersperiode i 2018/19 og 133,8 millioner doser i tilsvarende periode 2017/18, forteller Mosand.