Åse Åtland under Aqkva 2020-konferansen i januar. Foto: Aqkva

Åse Åtland ny forskningsdirektør i NIVA

Fra 1. april er Åse Åtland ny forskningsdirektør i Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Åtland har vært ansatt som forsker i NIVA siden 1993, og har ledet seksjon for akvakultur fra 2009. Hun er også regionleder for NIVA Vest i Bergen og var ansvarlig for NIVAs etablering i Chile i 2008, skriver NIVA i en pressemelding.

Åse Åtland er utdannet ferskvannsøkolog fra Universitetet i Bergen, og arbeidet de første årene i NIVA med sur nedbør og kalking. Innenfor akvakulturfeltet har hun arbeidet med problemstillinger knyttet til vannkvalitet, metallgiftighet og utvikling av vannbehandlingsmetoder for å forbedre fiskevelferd og -helse. De senere årene har hun arbeidet mye med landbasert oppdrett, resirkuleringsanlegg og problematikk knyttet til giftighet av hydrogensulfid.

- Jeg går til stillingen som forskningsdirektør med forventning og ydmykhet. Blå vekst og mat fra havet produsert på en bærekraftig måte blir garantert viktige forskningsområder for NIVA framover, og de utfordringene som må løses krever tverrfaglighet og godt samarbeid på tvers i organisasjonen. Her håper jeg at jeg kan bidra både med mitt nettverk og mine erfaringer som leder, sier Åse Åtland.

Bred erfaring

Åtland har tung faglig kompetanse og betydelig erfaring med både industrioppdrag og forskningsprosjekter. Hun har et stort nettverk innenfor havbruksnæringen, offentlig forvaltning og forskningsorganisasjoner.

- Vi har vært opptatt av å finne en målrettet og ambisiøs leder som er handlingsorientert, samlende og inspirerende med solid ledererfaring i tillegg til tung faglig kompetanse. Åse har bred erfaring og er en klok og dyktig leder. Hun vil være et viktig tilskudd til NIVAs ledergruppe, og jeg er veldig glad for å få henne som forskningsdirektør, sier adm. direktør i NIVA, Greta Bentzen.

Stillingen som forskningsleder for akvakulturseksjonen i NIVA er nylig lyst ut.