Mattilsynet opplyser om at det er meldt inn en ILA-mistanke ved sjølokaliteten Sauøy tilhørende Lerøy Vest Sjø.

ILA-mistanke på Lerøy-lokalitet

Mattilsynet melder om ILA-mistanke i oppdrettsanlegget Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet skriver i en pressemelding at det er meldt om ILA-mistanke ved sjølokaliteten Sauøy i Øygarden kommune i Vestland fylke. 

Det er Lerøy Vest Sjø AS som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Mistanken blir publisert på BarentsWatch sitt interaktive kart over sykdomstilfeller.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet 19. juni 2024 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokalitet Sauøy.

Mistanken er basert på resultatet av analyser gjennomført etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Dersom mistanken blir bekreftet kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.