Nova Sea sin lokalitet Teksmona i Meløy.
Nova Sea sin lokalitet Teksmona i Meløy.

Mistanke om ILA hos Nova Sea

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Teksmona i Meløy kommune i Nordland fylke. Lokaliteten drives av Nova Sea.

Det opplyser Mattilsynet tirsdag.

Lokalitet Teksmona.
Lokalitet Teksmona.

Fiskehelsetjenesten HaVet varslet Mattilsynet mandag om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten. Mistanken er basert på positive analyseresultater (PCR) tatt som overvåkningsprøver ved lokaliteten.

- Mattilsynet vil i løpet av kort tid gjennomføre inspeksjon i anlegget og ta ut oppfølgende prøver for eventuelt å stadfeste diagnosen, skriver de.

Lokalitet Teksmona ligger i en tidligere etablert overvåkingssone for ILA i Meløy og Rødøy kommuner.

Dersom diagnosen blir bekreftet, blir det om kort tid opprettet en restriksjonssone for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.