Det er påvist ILA på lokalitet Store Kobbøy. Foto: NRS

ILA påvist hos NRS

Det er påvist ILA ved lokalitet Store Kobbøy i Måsøy kommune i Troms og Finnmark fylke. Det er NRS Farming som driver med oppdrett på lokaliteten.

Publisert Sist oppdatert

PHARMAQ Analytiq informerte Mattilsynet 23. september 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten Store Kobbøy.

Den 27. september 2021 tok Mattilsynet ut prøver av fisk ved lokalitet Store Kobbøy for eventuell verifisering av ILA.

Mattilsynet skriver i en oppdatering at de stadfestet ILA-diagnosen 6. oktober 2021 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.