Det er mistanke om ILA ved lokalitet Reistad. Foto: SalMar
Det er mistanke om ILA ved lokalitet Reistad. Foto: SalMar

Mistanke om ILA hos SalMar

Det er mistanke om ILA ved lokalitet Reistad i Rauma kommune, Møre og Romsdal. Det er Salmar Farming AS som driver stamfiskproduksjon av laks på lokaliteten.

Publisert

Salmar Farming AS varslet Mattilsynet Region Midt 26. november om funn som gir grunn til mistanke om ILA etter analyse av prøver fra fisk fra lokalitet Reistad.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser etter prøvetaking av fisk ved lokaliteten.

Mattilsynet skriver at de planlegger snarlig inspeksjon i anlegget og vil ta ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA. Utfyllende analyseresultater vil foreligge om noen dager.