Det er påvist ILA på lokalitet Mjøsund Vest.

ILA-påvist på Wilsgård-lokalitet

Wilsgård Fiskeoppdrett har startet utslakting av fisken på lokalitet Mjøsund Vest.

Publisert

Det er påvist ILA ved lokalitet Mjøsund Vest i Ibestad kommune i Troms og Finnmark fylke. Det er Wilsgård Fiskeoppdrett som driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Veterinærinstituttet varslet Mattilsynet 26 08 om ILA-mistanke.

Mattilsynet stadfestet ILA-diagnosen 06.09 på bakgrunn av inspeksjon av fisken, tegn til sykdom og analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

- Utslakting for å tømme lokaliteten for fisk er allerede påbegynt. Slakting/destruksjon av fisk starter i merden/merdene med påvist smittet fisk, skriver Mattilsynet i en melding.

Lokalitet Mjøsund Vest ligger i ILA-restriksjonssone i Salangen, Ibestad, Dyrøy, Lavangen og Gratangen kommuner, Troms og Finnmark. Dette er en sone opprettet rundt 13597 Salangslia den 13.07.2021.